Archívum

Kalendárium – 02.21. – Anton Vratuša, Jugoszlávia külügyminisztere és ENSZ nagykövete

Alsócsalogányban született 1915-ben. Egyetemi tanulmányait Ljubljanában végezte. Jelentős szerepet játszott a második világháború idején a nemzeti felszabadítási mozgalomban. Aktívan részt vett az olasz megszállás ellen folytatott ellenállási erőfeszítésekben. A háború után különböző pozíciókat töltött be a jugoszláv kormányban. 1953 és 1965 között külügyminiszter és kabinetfőnök volt. Jugoszlávia ENSZ nagyköveti tisztségét is betöltötte 1967 és 1969 között. Vratuša számos akadémiai projektben vett részt, kutatva az a nemzetközi kapcsolatokat és a kisebbségi jogokat. Ljubljanában megalapította a Nemzetközi Vállalkozások Promóciójának Központját (ICPE) és számos tudományos kutatási projektben tett jelentős lépéseket. Élete során széles körben publikált politikai, történelmi és környezeti témákban. Magasan tisztelték mind hazájában, mind nemzetközi szinten tudományos, diplomáciai és közszolgálati tevékenységeiért. 2017-ben, 102 éves korában hunyt el Ljubljanában.

Felhasznált forrás: https://www.sazu.si/en/members/anton-vratusa