Archívum

Banánnak áll a világ – Egy közép-amerikai puccs történelmi szimbolizmusa

Banántörténelem

Telente, még ha enyhe is mint manapság, beköszönt a déli gyümölcsök szezonja, élükön a  banánnal. Ez persze koránt sem jelenti azt, hogy a banán csak ez idő tájt lenne elérhető, sokunk  kedvelt gyümölcse egész évben masszív kínálattal és kereslettel rendelkezik, olyannyira hogy 2020- ban rekordmagasságot ért el globális exportja. Ez koránt sem meglepő annak tükrében, hogy  banánt enni egészséges, divatos, trendi. Mindemellett viszonylag kedvező az ára, ráadásul még  finom is! Ismereteink átlagos mélységét a banánt illetően ez utóbbi két mondat nagyjából össze is  foglalta. Persze, köztudott, hogy a banán szénhidrátban és káliumban gazdag, emellett az is többé  kevésbé ismeretes, hogy több fajtája létezik, melyek egyik lehetséges csoportosítási módja konyhai  szerepük szerint történhet. Ennek megfelelően beszélhetünk főző vagy desszert banánról, hozzánk  a boltokba ez utóbbi jut el, míg előbbit főleg a termelést követően helyben fogyasztják Afrikában,  Ázsiában illetve Közép-Amerikában. Ki gondolná azonban a soron következő banánturmixa, vagy  banánkarikái buzgó villára szurkálása, kanalazása közepette, hogy az épp elfogyasztani kívánt  gyümölcs kiemelkedő gazdasági és élelmezési szerepén túl (2017-ben például 22.7 millió tonna  banánt exportáltak, melynek exportértéke 11 milliárd dollár volt, gyümölcsök közt a legmagasabb)  politikát és kultúrát alakító erővel bírt és bír a mai napig. Mi mindent érdemes tehát még tudni  ezzel a történelmet is befolyásolni képes trópusi gyümölccsel kapcsolatban?

Sokunk, ha a banán szóba kerül, elsőnek Afrikára, esetleg Latin- illetve Közép-Amerikára  gondol, hiszen saját termelés híján ezekről a területekről importáljuk azt. Ez azonban koránt sem  jelenti, hogy eredetileg innen is származna. A banán hazája ugyanis Délkelet-Ázsia, Malajzia  esőerdei, ahonnan egy 2000 éves ‘vándorlás’ folyamán fokozatosan jutott el az imént említett térségekbe. Egyes források szerint Nagy Sándor hozta a banánt először Európába indiai hódításai  során i.e 300 körül, majd később az évszázadok során folyamatosan terjedt nyugat felé. A banán  elnevezés elvileg az arab ujj szóból származik, mellyel közel-keleti harcosok illették a gyümölcsöt  600 környékén. A banán 1516-ban jutott a Karib-Szigetekre spanyol misszionáriusok közvetítésével,  majd fokozatosan terjedt a régióban. Két évezredes útja ellenére a számottevő banántermesztés  csak a 19. század végén kezdett kibontakozni, akkor azonban olyan ütemben, hogy bő 70 év  leforgása alatt teljes közép-amerikai országok gazdasági és politikai léte vált függővé a földjein folyó  banántermesztéstől, és az azt folytató United Fruit Company-tól. A vállalat ezzel megteremtette a  úgynevezett banánköztársaságokat, mely országok közül kiemelkedő jelentőséggel bír Guatemala,  illetve a területén lezajlott 1954-es puccs.

Bármely történelmi esemény vonatkozásában egy adott évszám kiemelése és középpontba  helyezése minden esetben szimbolikus aktus. I.e. 480., 0., 622., 800., 1000., 1648., 1918., 1956.,  1969., 1989., 2004… Ezen évszámok mind-mind egy kiemelkedő történelmi esemény dátumai,  szimbolikus erejük azonban nem csupán a szűken vett dátum szerinti eseményből származik, hanem azokból a történelmi kontextusokból (és a hozzájuk tartozó érzelmi kapcsolatból),  amelyekben értelmeződnek és amelyeknek valamiféle csomópontját hivatottak ezáltal jelölni.  

Nincs ez másképp a Mario Vargas Llosa által írt Vad Idők központi eseményével sem. Vargas  a banán történelmének feltehetőleg legizgalmasabb és egyben legösszetettebb szeletét helyezi  műve középpontjába. Azt az 1954-es guatemalai puccsot, melynek során a United Fruit nevű  vállalat az USA-val karöltve, többek között a CIA hathatós közbenjárásával sikeresen megbuktatta a  guatemalai kormányt, mivel utóbbi, kiváltképp az élén állá Jacobo Árbenz olyan politikai  reformokat helyezett kilátásba, mely ellenkezett az előbbiek (geo)politikai, valamint gazdasági  érdekeivel.  

De mi is teszi olyan különlegesség ezt az évszámot? Hiszen egy puccs önmagában nem  hangzik komolyabb szenzációval bíró eseménynek, pláne egy olyan régióban, ahol az országok  többségére a 20. században jellemzőek voltak a sorozatos, erőszakos hatalomátvételek, melyek  nemegyszer hetente vagy éppen néhány naponta követték egymást. Ezek közül az 1954-es  guatemalai mégis kiemelkedő jelentőségű. A hozzá vezető bő fél évszázadra visszatekintő  előzmények, majd a hidegháborút alapjaiban meghatározó következményei ugyanis együttesen  olyan hatást gyakoroltak, melyek messze a többi hasonló eseményt meghaladó, saját idején és  terén túlmutató, korunk történelmére és társadalmára is relevanciával bíró, csomóponti szintre  emelik. A cikk célja, hogy a vonatkozó történelmi események nagy vonalakban történő bemutatása  által felvázolja, milyen széleskörű szimbolikával rendelkezik a vizsgált esemény, felhasználva a Vad  Időket, mint kiindulási alapot.

Banánnak áll a világ

A regény cselekménye egy kicsivel több, mint 10 éves szakaszát dolgozza fel Guatemala politikai  történetének, kezdve Jacobo Árbenz 1951-es megválasztásától az elmozdításában kulcsszerepet  játszó, majd őt hatalmon követő Castillo Armas meggyilkolásán át Ydigoras Fuentes 1963-as  elmozdításáig. A regény két központi esemény köré épül fel, ezek közül az első a már többször  hivatkozott puccs, a második pedig Castillo Armas meggyilkolásának története, valamint annak az  elkövetőkre váró következményei. A két esemény (melyek közül az első sokkal inkább épít  történelmi tényekre, míg a másodikban hangsúlyosabb a fikció) párhuzamosan kerül bemutatásra,  a regény egyes fejezeteiben, epizodikusan váltakozó tálalásban. A fejezetek különböző idősíkokon,  különböző szereplők szemszögéből mutatják be az eseményeket, melyeket így több perspektívából  is megismerhet az olvasó. Ebből kifolyólag a történet nem lineárisan épül fel, ami a plusz izgalmak  mellett némi kihívást is támaszt az olvasónak, miközben az próbálja koherens egésszé formálni  magában a történetet. Ezt a puzzle folyamatot helyenként tovább nehezíti, hogy a mű nem  fukarkodik a nevek, becenevek, helyszínek felvonultatásával sem. A műben bemutatott nézőpontok  közül kiemelkedik Martita Borrero Parra-é (Miss Guatemala), a regény története ugyanis  lényegében az Ő születésével kezdődik, valamint egy, a 80-as évei környékén vele készült riporttal  zárul, ezzel képezve keretet az eseményeknek. Marta történetszála a keretes szerkezet mellett ugyanakkor központi jelentőségű is, mivel az összefonódik több másik szereplőével. Ezek közé  tartozik Castillo Armasé, amikor annak szeretőjévé válik, de kapcsolatba kerül Armas gyilkosaival is,  akik szintén külön történetszállal rendelkeznek.

Noha a történet igen, a regény maga nem Marta születésével veszi kezdetét, azt ugyanis  megelőzi egy bevezető fejezet. Ebben amellett, hogy felvázol némi történelmi kontextust, Vargas  bemutatja azt a végig a háttérben munkálkodó szereplőt – annak néhány módszerének kíséretében  – aki mint a regény, mint a valós történelem eseményeire egyaránt kimagasló hatást gyakorolt.  

A mű alapvetően a különböző szereplők vélt vagy valós motivációira, politikai  manőverezéseire, taktikázásaira, valamint a propaganda ebben betöltött szerepére fókuszál. Ezeket  mutatja be, ezt helyezi a cselekmény központjába. Ennek fényében kifejezetten érdekes, hogy az  imént említett bevezetőben két olyan szereplőt állít reflektorfénybe, név szerint Edward L. Bernays-t és Sam Zemurray-t, akik a mű további részében egyáltalán nem kerülnek még csak említésre sem.  Hogy miért velük kezdődik a regény, azt Vargas rögvest az első bekezdésben tudtunkra is adja,  ugyanis bár a két férfi neve az “emberek nagy részének nem cseng ismerősen, és nem is  szerepelnek kiemelten a történelemkönyvek lapjain – ugyanakkor a XX. században valószínűleg ők  ketten gyakorolták a legerősebb befolyást Guatemala, sőt bizonyos értelemben egész Közép-Amerika sorsára”. Ennek a befolyásnak pedig a United Fruit biztosította az intézményes keretet.  

Polip a gyümölcsösben

A United Fruit Company (UFCO) 1899-ben Bostonban jött létre, amikor is az 1885-ben Lorenzo Dow  Baker által alapított Boston Fruit Company egyesült Minor Keith üzletember vállalkozásával. Míg  utóbbi célja az volt, hogy az általa épített közép-amerikai vasúthálózat nyomán monopolizálja a  régió kereskedelmét, előbbi banántermesztéssel foglalkozott. Az egyesülés révén a létrejött vállalat  112 mérföldnyi vasútvonallal, valamint 212 ezer hold földterülettel rendelkezett, melyből 61 ezren  folyt banántermesztés. Az így létrejött vállalat kivételes szereplővé vált a piacon, köszönhetően a  már eddig sem elhanyagolható súllyal rendelkező alapító feleknek. 1920-ra már a teljes banánüzlet  80%-át az UFCO kontrollálta, 1930-ra pedig megszilárdította hatalmát, mint a világ fő banán  termesztő és kereskedő vállalata. 1950-re több mint 1.5 millió holdnyi földterülettel rendelkezett,  melynek Guatemalában volt található a legnagyobb része, kicsivel több, mint fél millió hold. A  United Fruit azonban koránt sem csupán banántermesztéssel és kereskedelemmel foglalkozott, sőt,  ami igazán érdekessé teszi a vállalatot, az pontosan azokban a “plusz” tevékenységekben rejlik,  melyeket a banánkereskedelmen túl végzett.

A United Fruit 1901-ben került kapcsolatba Guatemalával, amikor is az ország vezetője  General Manuel Estrada Cabrera első ízben bízta meg egy szállítmányozási koncesszió keretében a  guatemalai levélszállítással az atlanti parti Puerto Barrios kikötője és New Orleans között. Ezt  követően 1904-ben egy 99 éves koncesszió keretében Estrada újfent megbízta a vállalatot, ezúttal a  Guatemala City és Puerto Barrios közötti vasútvonal kiépítésével, majd 1906-ban az UFCO  megkapta az első banántermesztésre vonatkozó koncesszióját is az országban.  

A United Fruit erősségének további forrása, hogy jelenléte koránt sem korlátozódott Guatemalára, az ugyanis kiterjedt szinte az egész közép-amerikai térségre, így jelen volt  Hondurasban, Panamában, Nicaraguában, akár csak Columbiában és Kubában is. Mindegyik  országban ugyan az a séma volt felfedezhető, a UFCO a banántermesztés mellett bevette magát a  közigazgatásba is. Costa Ricán például egyik leányvállalata révén vasútvonalat épített 1900-ban,  míg egy másikon keresztül Panamában telegráf vonalat 1904-ben. Előbbi bevett szokása volt az  UFCO-nak, aminek kivitelezését az International Railways of Central America (IRCA) nevű  leányvállalat látta el. A kölcsönös előnyök gyors belátása révén a vállalat kifejezetten szoros  együttműködést tudott kialakítani a különböző diktátorokkal, ahogy azt tette a már említett Cabrerával, majd az őt 10 évvel követő Jorge Ubico-val is. Ezen terjeszkedő taktikájának  sikerességét mutatja, hogy 1930-ra már megközelítőleg 250 millió dollárnyi működő tőkével,  valamint számos stratégiai tulajdonnal rendelkezett a régióban.  

A United Fruit banánpiaci egyeduralkodóvá válásának meghatározó állomása volt a Sam  Zemmuray féle Cuyamel Fruit Company 1930-as felvásárlása. Sam Zemurray tökéletes példája volt  az ‘amerikai álom’ illetve a ‘self-made man’ kifejezéseknek. Szegény zsidó családból származott Besszarábiában területéről, ahonnan 1892-ben érkezett családjával az Egyesült Államokba.  Anekdotákba illő módon vált a banánpiac szereplőjévé, akinek fő termelőterülete Honduras lett.  Akárcsak a United Fruitnak, az ő profiljának is részét képezte a diktátorokkal való szívélyes  kapcsolattartás, melynek köszönhetően vállalkozása akkorára nőtt, hogy az a későbbiek folyamán  már az UFCO komoly piaci riválisává vált. E rivalizálásnak vetett véget, hogy utóbbi 1930-ban  kivásárolta Zemmuray alól a Cuyamel Fruit Company-t 31.5 millió dollárnyi saját UFCO részvényért,  őt magát pedig ezt követően nyugdíjazták.

A nagy gazdasági világválság (1929-33) a United Fruitot  is érzékenyen érintette, míg ugyanis profitja 1920-ban 44 millió dollár volt, 1932-re ez bezuhant 6  millióra, Zemmuray UFCO részvényei pedig megközelítőleg 85%-ot vesztettek értékükből. Minderre  válaszul újfent anekdotákba illő körülmények közepette Zemmuray visszatért nyugdíjazásából, és  kineveztette magát a vállalat ügyvezető igazgatójának. Az UFCO részvényei ezt követően szárnyalni  kezdett, köszönhetően ‘Sam The Banana Man’ hírnevének.

Gazdasági és politikai sikerei ellenére, sőt részben pontosan azokból kifolyólag azonban,  noha a banán egyre közkedveltebb gyümölcsé vált, kereslete pedig folyamatosan emelkedett, az  azt termesztő és szállító United Fruit társadalmi megítélése már korántsem volt ennyire  egyöntetűen pozitív. Ennek egyik leglátványosabb eleme a kultúrában való negatív lecsapódása  volt. Az Oxford English Dictionary 1935-öt jelöli meg az első évnek, amikor a ‘Banánköztársaság’  fogalom használatba jött, igaz azt O Henry már használta Cabbages and Kings (1904) című  novellájában. Ehhez az író számára elvileg a hondurasi tapasztalatai, többek között az UFCO és a  Cuyamel Fruit harca szolgáltak alapul. Később Miguel Angel Asturias Banánköztársaság trilógiája (Strong Wind, Green Pope and The Eyes of the Interred) és Gabriel Gabrcía Márkez Száz év  magánya számára is inspirációt szolgáltattak a banánköztársaságok. Utóbbi szerző például a hírhedt  1928-as banánmészárlást emeli be művébe. Ezen esemény folyamán az UFCO kolumbiai  ültetvényein dolgozó munkások sztrájkba kezdtek körülményeik javításáért, többek között olyan  követelésekkel, mint béreik emelése, a számukra biztosított ellátás javítása, vagy a 6 napos  munkahét (7 nap helyett). A megmozdulást végül vérbe folytották, a fegyveres erők tüzet nyitott a  sztrájkolókra. Kolumbia az 1920-as években a 3. legnagyobb banán exportőr volt, 84 ezer holdnyi  megművelt területe volt felelős a karibi banánexport 57%-ért.

A United Fruitot több becenévvel is illették, ami szintén beszédesen szemlélteti a róla való  közvélekedést. Ezek közül a Gyümölcsbolt (la Frutera) megnevezés a kevésbé pejoratív, míg a Polip  (el Pulpo) volt hivatott reprezentálni a vállalat azon politikai stratégiáját, melynek során  mindenhova beférkőzött, legyen szó akár infrastruktúráról, akár személyi kapcsolatokról, amiket  aztán saját érdekében hasznosított. A vállalatot övező egyre növekvő ellenszenv légkörében vált  Edward Bernays a United Fruit tanácsadójává az 1940-es évek elején. Munkamorálját és hozzáállását sokat mondóan szemlélteti az általa írt 1928-as Propaganda című könyv nyitó  bekezdése, amelyet egyetlen vonatkozó forrás, így Vargas könyve sem mulaszt el idézni. Ez a  következőképp szól: “A tömegek szokásainak és véleményének tudatos és okos manipulációja  fontos tényező a demokratikus társadalomban. Azok, akik a társadalom ezen ismeretlen  mechanizmusát manipulálják, láthatatlan kormányt alkotnak, és országukban övék a valódi  hatalom… az intelligens kisebbségnek folyamatosan, szisztematikusan kell élnie a propaganda  eszközeivel.” (18.o)

Egyáltalán nem véletlen tehát hogy a szerző az említett két személlyel, valamint a United  Fruittal indítja a művet, ezzel kívánja ugyanis kihangsúlyozni a puccsban való kimagasló szerepüket.  Így, míg a regény eseményeit Marta élete keretezi, addig a valódi mondanivalójának alapját a  United Fruit szolgáltatja, csápjai pedig, mint az hamarosan kiderül, korántsem csupán a közép-amerikai régió országait és azok történelmét fonták körül.

Az 1954-es guatemalai puccs szimbolizmusa

Bár a puccs lefolyása önmagában is vizsgálatra érdemes esemény, jelen írás mégsem annak konkrét  katonai, félkatonai eseményeire fókuszál, hanem azokra a tényezőkre, amelyek a United Fruitot  összekötik a puccsal. Elsősorban a Polip csápjainak köszönhető ugyanis, hogy ez az esemény és a  hozzá kapcsolódó évszám a már említettek alapján saját idején és terén túlmutató, korunk  történelmére és társadalmára is relevanciával bíró, szimbolikus szintre emelkedhetett.

A puccs történelmi kontextusa

Az 1954-es puccs közvetlen katalizátorának az 1952-es földreform (Decree 900) tekinthető. Ez a  földreform egyúttal egy olyan – a szakirodalom által ’10 éves tavasz’ névre keresztelt –  reformidőszak csúcs- és végpontja volt, melynek során General Jorge Ubico Castaneda diktatúrájának megdöntését követően a kvázi reformkormányok 1944-től kísérletet tettek  Guatemala gazdasági és társadalmi megreformálására, a lakosság jogainak kiszélesítésére. Ezen  jogok ugyanis – többek között történelmi okokra is visszavezethetően – igen szerény színvonalon  álltak.  

Guatemala 1524-ben került Spanyol kézre. A hódítók többek között a lakosság  szisztematikus áttelepítésével (reducciones), kasztosításával (csúcsán a fehérekkel, alján az  őslakosokkal), illetve keresztényesítésével egy erősen szegregált, hierarchikus társadalmat hoztak  létre. E hierarchikus társadalom egyik meghatározó csoportja volt az úgynevezett ladinók köre. A  fogalmat alapvetően azokra a guatemalaiakra használták, akik nem maya származásúak, igaz az  évszázadok során több jelentéssel is bírt a kifejezés. Kezdetben azokra a maya őslakósokra  használták, akik megtanultak spanyolul, majd a 18-19 században egyre inkább az alsó  osztálybeliekre használták gyűjtőfogalomként, akik se a maya kultúrához se a kreolok (helyben  született európai) elit csoportjába nem tartozott. A ladínók így társadalmi-politikai szemszögből  nézve két szék közt a földre ültek, ugyanis sem a spanyol eredetű, sem pedig az őslakos maya  lakosság nem tartotta őket saját társadalmuk integráns részének, függetlenül attól, hogy a ladinók  az idő előre haladtával egyre nagyobb mértékben a két csoport közös leszármazottai közül kerültek  ki. Bár a spanyolok 1821-es távozásukat követően bizonyos értelemben kikerültek a társadalmi  képletből, az addigra több évszázados múltra visszatekintő maya-ladinó ellentéten ez nem sokat  változtatott. A kialakult társadalmi struktúra alapján ugyanis míg előbbiek többnyire a vidéki,  kiszolgáltatott szegénységhez tartoztak, addig az utóbbiak közül kerültek ki a városi, gazdagabb és  így befolyásosabb, elitebb rétegek. A köztük feszülő ellentétet a 19. század gazdasági-politikai  átrendeződései csak további mélyítették. Az indián őslakosok elnyomásának egyik  legszemléletesebb eleme az 1877-es mandamiento határozat volt, mely kimondta hogy az őslakos  közösségek kötelesek szüret idején ingyen munkaerőt biztosítani az ültetvényesek számára. Ez  kezdetben a kávé ültetvényekre vonatkozott, az 1860-as években ugyanis a feltörekvő ültetvényes  osztály belefogott a kávé termesztésébe, ami igen hamar Guatemala fő exportcikkévé vált, 1913-ra  már az ország teljes exportjának 84%-át tette ki. Később a rendelet hatálya kiterjedt további  ültetvényre, így azokra is, melyeken banánt termesztettek.

Az erősen hierarchikus és rasszista jegyeket mutató társadalomkép végig kísérte Guatemala  teljes 20. századi történelmét is, az 1952-es földreform pedig e társadalmi berendezkedés  megváltoztatását célzó ambiciózusabb terv volt, melynek során a lakosság számára osztottak  földet. Ahogy a regény fogalmaz “Árbenz szentül hitt abban, hogy az agrárreform gyökeresen  változtatja majd meg Guatemala gazdasági és szociális berendezkedését, és egy új, társadalom  alapjait fekteti le, amelyben a kapitalizmus és a demokrácia hozza el az igazságot és modernséget…  Fiatalkorában Árbenz ritkán gondolt az országot sújtó társadalmi problémákra – például az indiánok  helyzetére, a maroknyi gazdagra és a szegények hatalmas tömegére, a társadalom háromnegyedét  jellemző nyomorult tengődésre és a fényévnyi távolságra, amely elválasztotta egymástól az  indiánokat és jómódúakat, szakembereket, földbirtokosokat, üzlet- és cégtulajdonosokat. Sokáig  tartott, mire felismerte, hogy honfitársainak csak egy apró csoportja élvezi a civilizációval járó  privilégiumokat, és az is, mire átlátta, hogy a helyzet megváltoztatásához a probléma gyökeréig kell  leásni, csak így terjedhetnek ki a kisebbség előjogai az egész guatemalai népre. Mindehhez az  agrárreform volt a kulcs.” (100-101.o)

A puccsot megelőző időkben a guatemalai megművelhető földek több mint 70%-a  koncentrálódott a lakosság 2%-nak kezében, melyből kicsivel több mint 10%-került megművelésre.  Az alacsony számhoz a Gyümölcsbolt szintén hozzájárult, ugyanis annak teljes területének is  csupán 15-20%-án folyt banántermesztés. Ezt a vállalat többek között azzal magyarázta, hogy erre  a banánt érintő betegségek megelőzése érdekében van szükség, azok ugyanis amennyiben  bejutnak az ültetvényre, csupán azok teljes megsemmisítése akadályozhatja a fertőzés  továbbterjedését. Noha ebben van némi igazság – az ilyen fertőzésként ismert úgynevezett ‘Panama  Disease’ miatt például az ’50-es években az addig termesztett Gros Michel típusról át kellett állni a  ma is termesztett Cavendish fajtára – a 80/20%-os arány némiképp túlzásnak tűnik. Sokkal  valószínűbb, hogy az UFCO saját piaci pozíciója fenntartása érdekében vásárolta fel a földeket,  majd szándékosan parlagon hagyta azok nagy részét. Ez az esetleges versenytársakkal együtt a  lakosság egy meghatározó része számára is lehetetlenné tette, hogy földtulajdonhoz jussanak, így  saját pozíciója bebetonozása mellett a társadalom szegénységének konzerválásához is hozzájárult.  Ilyen számadatok mellett, ismerve a guatemalai társadalom berendezkedését, meglehet, nem csak  a kommunisták tarthattak volna ildomosnak egy földreformot…

Árbenzék reformcsomagja ugyan akkor nem korlátozódott egyedül az agrárreformra,  további terveik közé tartozott például egy úthálózat építése, megtörve ezzel az UFCO logisztikai  monopóliumát, illetve vízi erőmű létesítése, aminek célja az USA e téren való monopóliumának  megtörése lett volt, az olcsóbb energia reményével egyetemben.

A kilátásba helyezett társadalmi reformok azonban koránt sem arattak osztatlan sikert,  legfőképpen azon bizonyos aprócska csoport, valamint Guatemala egyik legnagyobb  földtulajdonosa, a United Fruit körein belül. A Gyümölcsbolt egy személyben volt haszonélvezője,  és tevékeny alakítója is a rendszernek, érthető hát, hogy aggódva figyelte az reformterveket, azok  ugyanis egyértelmű fenyegetést jelentettek addigi formájában történő további működésére. A Polip  tehát mozgásba lendült a változásokkal szemben, a meglévő kizsákmányoló rendszer stabilizálása  érdekében.

Banán propaganda

A fentiekben már röviden bemutatásra került Guatemala társadalmának hierarchikus  berendezkedése, a helyi viszonyok mellett érdemes ugyanakkor a United Fruit banánjainak  felvevőpiacát képező amerikai (Egyesült Államok-bele) társadalom felé is vizsgálódó pillantássokkal  fordulni. E pillantások jelen esetbe arra a kommunikációs folyamatra kell hogy összpontosuljanak,  amely során egyrészt Közép-Amerika, Guatemala és az onnan származó banán egyre  hangsúlyosabb részévé válik az amerikai társadalmi tudatnak, másrészt hogyan ment végbe később  többek között ugyan ezen társadalmi tudatban a különböző gazdasági és politikai érdekek, illetve  motivációk mentén az ország démonizálása.

Az 1800-as évek közepén az újságok szinte egyáltalán nem cikkeztek Közép-Amerikáról, és a  banán se volt még messze olyan keresett árucikk, mint a rá következő évtizedekben, vagy éppen  napjainkban. Ebből kifolyólag, bár túlzás lenne azt állítani, hogy teljesen ismeretlenek lettek volna  a lakosság körében, az ezen témákat érintő közbeszéd igen alacsony szinten állt. Ebben azonban  jelentős fellendülés vette kezdetét a 20. század fordulóján, amikor is megélénkült a Közép Amerikáról, valamint a banánról folyó diskurzus, aminek előmozdításában meghatározó szerepet  játszott a United Fruit. Ez a fellendülés három, valamilyen szinten (de semmiképpen sem  markánsan) elkülöníthető időszakra tagolható, annak függvényében, hogy milyen céllal és  módszerekkel alakította a vállalat a vonatkozó diskurzust. Mai szavakkal e három időszak közül az  első kettő (a piacteremtés és az imázsjavítás) a branding, míg a harmadikat a dezinformációs  propaganda témakörébe tartozik.

Természetesen a banánt már a United Fruit létrejötte előtt is exportálták az USA-ba, első  nagy debütálása az 1876-os philadelphiai világkiállítás volt. A századfordulón azonban még koránt  sem rendelkezett az új, egyre növekvő vállalat méreteihez illő piaccal. Figyelembe véve, hogy az  organikus keresletnek híján volt, a Gyümölcsbolt érdekelté vált abban, hogy a terméke  potenciálisan fokozódó kínálata mellé mesterségesen megteremtse annak keresletét is. A  keresletet továbbá nemcsak megteremteni, de folyamatosan szinten is kellett tartani, tekintve,  hogy az áru egy pontosan kiszámított és összehangolt folyamat során frissen kerül a piacra, így  ‘szebb időkre’ való tartalékolása szóba se jöhetett. A kereslet létrehozása céljából megindult tehát  az UFCO piacteremtő kampánya, ami az idő előrehaladtával egyre különfélébb tartalommal és  közvetítő médiumokkal operált. E kampány elemeként említhető meg például az 1917-ben az  UFCO általa publikált, a banán tápértékét és egészségre gyakorolt pozitív hatásait taglaló és hirdető  tudományos dokumentum a FOOD VALUE OF THE BANANA – OPINION OF LEADING MEDICAL AND  SCIENTIFIC AUTHORITIES. A kampány további eleme volt az iskoláknak biztosított mindenféle  oktató és népszerűsítő anyagok, megcélozva azokkal a fiatal korcsoportot. Talán a legnagyobb  marketingfogásuknak mégis az bizonyult, amikor a Kellogg’s-al szövetkezve egyesítették a banán és  gabonapehely fogyasztást. A Kellogg’s már ekkor is az Államok vezető szereplője volt a  gabonapehely-piacon, így a dobozain megjelenő banán, valamint az együttfogyasztásra sarkalló  üzenet támasztotta pozitív árukapcsolás Amerika szerte biztosított számára reklámfelületet és  ismeretséget.

Ahogy a sikeres marketingnek köszönhetően a banán népszerűsége és fogyasztása nőni  kezdett, úgy vált egyre ismertebbé az azt termesztő és exportáló United Fruit is. A növekvő  rivaldafényben egyre inkább körvonalazódtak a vállalat egyéb ügyletei, valamint az ültetvény  mindennapjai is. Minél több derült ki a Gyümölcsboltról, annál jobban megszaporodtak a vele  kapcsolatos kritikus hangok is. Ennek hatására pedig egyre fontosabb feladattá vált saját imázsának  javítása és fenntartása. A Gyümölcsbolt ezen igyekezetét jól szemlélteti a nevéhez fűződő két alábbi  dokumentumfilm az 1940-50-es évekből, a Journey To Banana Land / Inside Middle America illetve  a Why The Kreml Hates Bananas. A két film közül az első Guatemalát, mint modern országot  mutatja be, mely modernitás kívívásában az UFCO-nak is elévülhetetlen szerepe van, mindemellett törekszik az ültetvényeket romantikus fényben feltüntetni. A második film ezzel szemben a szabad  világ és a kommunizmus hidegháborús ideológiai szembenállásának keretébe helyezkedik, ahol is a  Gyümölcsbolt bemutatja az ültetvényein uralkodó demokratikus és humánus értékek és  szellemiség széles skáláját, amely messzemenő hatásaitól még maga a Szovjetunió is retteg.  Mindkét rövidfilm fellelhető az interneten, érdemes megtekinteni őket. Helyenként kifejezetten  megmosolyogtatók, a modern propagandisztikus viszonyokból visszatekintve szinte már  gyermekien naivnak és üdítőnek tűnnek.

Kevésbé megmosolyogtató már azonban az az 1952-es  jelentés, melyet a United Fruit megrendelésére készített a Polip propagandatáborát erősítő John  Clements-hez köthető Clements Associates. A riport a kommunisták hatalomátvételét vizionálta,  megalapozatlan tények és egyéb, nem kimondottan tudományosnak nevezhető tartalmak  kíséretében. A dokumentum több döntéshozó kezében, valamint a külügyminisztériumban is  megfordult.

A United Fruit kommunikációjának harmadik szakasza akkor érkezett el, amikor a  guatemalai politikai fejlemények egyértelműen fenyegetővé váltak számára, addigi privilégiumait  és földjeit veszélyeztetve, birtokai egy részét ugyanis a kormány kisajátította, hogy abból  finanszírozza a lakosság számára osztandó földtulajdont. Ennek hatására vette kezdetét az a  dezinformációs propaganda hadjárat, melynek során megindult a guatemalai kormány  démonizálása, mint kommunista fenyegetés. Ez utóbbi hadjárat meghatározó szereplője volt  Edward Bernays, aki a Gyümölcsbolt propagandájának szellemi atyja. Az általa kidolgozott hadjáratra maga a regény is felhívja a figyelmet, a következő sorokkal “ – Nekünk kell bemutatnunk  Guatemalát a kormánynak és a közvéleménynek, méghozzá úgy, hogy meggyőzzük őket: annyira  komoly, súlyos problémával állunk szemben, hogy azonnal el kell hárítani… Hogyan győzhető meg a  közvélemény?… A sajtón, a rádión és a televízión keresztül ezek képezik ugyanis az elsődleges  forrást, amely tájékoztatja és eligazítja a lakosokat, éljenek bár szabad vagy rabszolgaállamban”… Titokban, ügyeskedve kell eljárnunk, nehogy azt érezze a média hogy kihasználjuk. Mindennek  magától kell lezajlania… Azt a látszatot kell keltenünk, hogy a ‘friss híreket’ a szabad, progresszív sajtó fedezte fel és tárta a világ elé.” (25-26.o) Bár az iménti idézet ebben a formájában  feltehetőleg sosem hangzott el, az abban leírtak ugyan akkor maradéktalanul teljesültek a  valóságban, így Vargas valószínűleg azzal a céllal adta ezeket a sorokat Bernays szájába rögtön a  műve elején, hogy egyértelművé tegye a felvázolt terv súlyát és szerepét az események  alakulásában. Amikor azonban Bernays még a ’40-es években megkezdte az együttműködést a  United Fruittal az imázsjavítás volt az elsődleges cél. Erre szintén reflektál a mű “Bernays  meggyőzte Zemmuray-t, hogy a társaság építsen iskolákat a területein, küldjön katolikus papokat és  protestáns lelkipásztorokat az ültetvényekre, állítson fel elsősegélyközpontokat és más, hasonló  jellegű intézményeket, adjon ösztöndíjat és útitáskát a diákoknak és a tanároknak.” (19.o) A  források alapján az itt felsoroltak is teljesültek. Bernays egyébként maga is szentel egy fejezetet a  United Fruitnál töltött éveinek a kvázi emlékiratainak is tekinthető Biography of an Idea – The  Founding Principles of Public Relations című könyvében. Az ebben leírtakat természetesen a  személyére és munkásságára való tekintettel érdemes fokozottan körültekintően kezelni…

Korántsem a United Fruit volt azonban az egyetlen szereplő, aki Guatemalát érintő  propagandát gyártott és terjesztett. A guatemalai kormány megdöntésére kidolgozott CIA tervnek  ugyanis szintén meghatározó elemét képezte a propaganda, igaz ennek tartalma és célja is eltért a  Polipétól. Míg ugyanis a United Fruit elsősorban az amerikai közvéleményt hergelte, addig a CIA  propagandájának közönsége a guatemalai nép volt, célja pedig a kommunisták és az Árbenz pártiak  megfélemlítése, a velük szemben állók támogatása illetve a lakosság ez utóbbiak mellé állítása. Az  Edward Hunt CIA veterán felügyelete alatt zajló guatemalai dezinformációs kampány egyik fő  eszköze a 7 héttel a puccs előtt adását sugározni kezdő ‘Voice of Liberation’ volt. Ehhez nicaraguai,  hondurasi illetve Costa rica-i rádióadókat használtak, melyek a guatemalai állami rádióállomás  (TGW) frekvenciáján sugározták adásaikat. Ennek gyakran előre elkészített adásai különböző  csoportokra voltak szabva, üzeneteivel nőket, katonákat, munkásokat és fiatalokat próbálva  megszólítani. Miután Árbenz csehszlovák fegyverszállítmánya megérkezett, a propaganda célba  vette a katonai tiszti kart is, azt sugalmazva, hogy a fegyverszállítmány célja a lakosság  felfegyverzése, ezzel próbálva éket verni Árbenz és tisztjei közé.

Amint a harcok megindultak, az adás egyik fő üzenete a lakosság és kormánypártiak  megfélemlítése és politikai nyomás alá helyezése volt annak híresztelésével, hogy tömegek  csatlakoznak Castillo Armas felszabadító erőihez, holott ez korántsem felelt meg a valóságnak. A  CIA propaganda további elemét alkották a repülőgépekről terjesztett szórólapok is, mindemellett tervben volt, hogy a CIA szovjet jelzésű fegyvereket visz majd be Guatemalába a puccsot  megelőzően, előre megteremtve ezzel a tárgyi bizonyítékát Árbenz állítólagos kommunista  kötelékinek. A propaganda kampányt, akárcsak a teljes műveletet (kódnevén PBSUCCESS) a  Miamiban található Opa-Lockából vezényelték. Az Operation SHERWOOD kódnéven futó ‘Voice of  Liberation’ rádióprojekt sikerében közrejátszott egy ‘szerencsés véletlen’ is. A sugárzás alatt ugyanis  3 hétre antennacsere okán eltűnt az éterből a TGW, ami kapóra jött a propagandisták számára. E  véletlen esemény nélkül egyesek szerint jóval kisebb sikere lehetett volna a dezinformációs  műveletnek.  

Míg a United Fruit lejárató kampánya viszonylag érthető lépés a vállalat szempontjából,  annál kevésbé egyértelmű, miért is folytatott efféle kampányt a CIA és így az Egyesült Államok  Guatemalával szemben? Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, meg kell vizsgálni az USA bel- és  külpolitikáját, valamint azokat a személyi összefonódásokat, amelyek a United Fruit és az USA  adminisztrációjának egyes kulcspozícióit betöltő személyei között álltak fenn.

Bel- és külpolitikai kontextus

Az Egyesült Államok külpolitikájának egyik meghatározó eleme az 1823-as Monroe doktrína. Ennek  alapján a Nyugati Féltekén történő bármely független állam ügyeibe való külső szereplő általi  beavatkozást az Egyesült Államok saját magára nézve biztonsági fenyegetésként értékel. Az 1904-es  roosevelti kiegészítése alapján pedig az USA, mint a nemzetközi rend őre fellép a Nyugati Féltekén,  amennyiben azt a helyzet megköveteli, igaz csak végső esetben folyamodik-e lépéshez.  

A közép-amerikai országok kapcsolatában meghatározó volt az 1907-es valamint 1923-as  General Treaty of Peace and Amity, melyben az aláíró államok (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  Honduras és Nicaragua) kinyilvánítják, hogy diplomáciailag nem ismerik el a valamelyik fél  területén puccsal hatalomra jutott kormányokat, továbbá tartózkodnak egymás belügyeibe való  beavatkozástól. Bár az USA nem volt aláíró fél, támogatta azt, ennek jeleként is értelmezhető, hogy  annak aláírására Washingtonban került sor. A jelképes támogatáson túl azonban igazodni, vagy  tiszteletben tartani a dokumentumban foglaltakat már nem nagyon szándékozott, ahogy az látható  a térségben végrehajtott sorozatos invázióiról például El Salvadorban (1932), Hondurasban (1907,  1912, …), Nicaraguán (1907, 1909, 1915), akárcsak Guatemalában (1920), valamint a térség több, a  dokumentumot alá nem író országában, így Haitin (1914, 1915), Panamában és Kubában (1912,  1917, …). Ezen intervenciós politikájából adódóan a sorozatos beavatkozásait követően történeti mélypontra süllyedt a kapcsolata a környező országokkal. Ennek javítása céljából a roosevelti adminisztráció meghirdette a Good Neighbor policy-t, amit az USA külügyminisztere Cordell Hull  deklarált az 1933-ban megtartott Montevideói Konferencián. A Good Neighbor policy értelmében  az USA tartózkodik a fegyveres beavatkozásoktól, amikre a megelőző évtizedekben nem egyszer  sort kerített. Természetesen az USA és a karibi térség országainak kapcsolatát koránt sem lehet egy  bekezdésben összefoglalni, arra viszont már e vázlatos sorok is rámutatnak hogy az USA némiképp  ambivalens módon viszonyult a szóban forgó országokhoz.

A hidegháború kitörésével, a negyvenes évek kelet-európai kommunista fordulatai, az  1949-es berlini válság, az első szovjet atombomba (1949) és a koreai háború (1950-53) a hozzá  tartozó dominóelmélettel összességében egy olyan külpolitikai atmoszférát teremtettek, aminek  kapcsán nem túl meglepő egy aggódó Egyesült Államokról beszélni. Ez az aggodalom ugyanakkor  beszivárgott a belpolitikába is, ami az Államok történetének egyik legsötétebb korszakához, a  Joseph McCarthy szenátor neve által fémjelzett McCarthyzmus-hoz vezetett. Ez egyfajta modern  boszorkányüldözés volt, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a kommunisták beépültek a teljes  állami és közszférába, lefedve az élet minden területét. Az elharapózó paranoiás félelem során  rengetegen vesztették el munkájukat, vagy érték őket egyéb atrocitások, jogsérelmek, amint  gyanúba keveredtek. A korszak azért viseli a szenátor nevét, mivel ő volt a legbuzgóbb  boszorkányvadász, aki egészen odáig ment, hogy már a CIA-t gyanúsította kommunisták  rejtegetésével. Végül McCarthyt félreállították, az általa részben meglovagolt, részben tovább  gerjesztett pánikhangulat és félelem azonban koránt sem távozott vele együtt egyik pillanatról a  másikra.

Ebben a mint bel- mint külpolitikailag érzékeny, néha egyenesen hisztérikus légkörben  érthető módon fokozottan nyitott fülekre talált minden olyan hang, ami a Szovjetunió /  kommunizmus előretörését vizionálta. Ennek húrját pendítette meg a United Fruit is, amikor a  számára kedvezőtlen politikai reformokat bevezetni készülő Árbenz kormányt és annak terveit a  kommunizmus térnyeréseként szándékosan félreértelmezte, majd ennek terjesztésébe kezdett propaganda gépezete által.

Az azonban, hogy ez a legfelső szinteken is nyitott fülekre talált és cselekvésre késztette az USA adminisztrációját, nem kizárólagosan a Polip propagandájának  egyedüli érdeme. Abban legalább ekkora szerep hárult arra a kapcsolati hálóra, ami összekötötte a  United Fruitot számos, az USA adminisztrációjában kimagasló pozíciót betöltő személlyel.

Személyi összefonódások

Bár kétségtelen, az UFCO propagandája leleményesen használta ki a körülményeket, elég  valószínűtlennek tűnik azonban, hogy ez önmagában elégséges lett volna terve sikeréhez. Noha az  1953-ban Harry Trumant az elnöki székben követő Dwight Eisenhower igen kritikus hangot ütött meg elődjét illetően, aki szerinte igen megengedő politikát folytatott a kommunistákkal szemben,  önmagában egy kommunizmus ellen retorikailag fellépő elnök koránt sem biztosíték a sikerre, még  akkor sem, ha a vállalat propagandája egyébként a fülébe is jut. Hiszen még ha kissé naivan is, de  feltételezhetjük, az Egyesült Államok elnöke nem kezd holmi rémhírekre alapozva minden formális  és informális erejét latba vetve puccsot szervezni, vagy annak zöld utat adni egy kvázi  szomszédjában lévő állam ellen. Vagy mégis?  

A United Fruit esetét az teszi különlegessé, hogy koránt sem csupán a médiában terjedő  propagandája sikerére kellett hagyatkoznia, ugyanis több, a puccs szemszögéből létfontosságú  pozícióban lévő emberrel a vállalat közvetlen személyi kapcsolatban állt, ami alól ráadásul maga az  elnök sem volt kivétel. E kapcsolódási pontok két legfontosabb eleme John Forster Dulles, valamint  Allen Dulles, akik közül az előbbi az Eisenhower adminisztráció külügyminiszteri, míg utóbbi a CIA  igazgatói tisztségét töltötte be. Ez a személyi kapcsolat már önmagában is számottevő (lévén hogy  testvérek voltak), főleg ha kiegészül azzal, hogy mindketten ügyvédi munkakapcsolatban álltak a  United Fruittal jelenlegi pozíciójuk betöltése előtt. Egy másik meghatározó kapcsolódási pont Anne  Whitman, aki Eisenhower személyi titkára volt, nem mellesleg pedig az UFCO PR igazgatójának  Edmund Whitmannak a felesége.  

Megemlíthető továbbá több olyan magas rangú személy, aki tisztsége betöltésével  párhuzamosan részt vett a puccs kidolgozásában, és aki vagy már kapcsolatban ált a United Fruittal,  vagy a puccsot követően került meglehetősen magas rangú pozícióba a Gyümölcsboltnál. Ide  sorolható egyrészt Walter Bedell Smith, aki ekkor az USA külügyminiszter-helyettese, azt  megelőzően pedig Dulles előtt a CIA igazgatója volt, emellett közeli barátja az UFCO-nak dolgozó és  lobbi tevékenységet folytató Thomas Corcorannak, másrészt Robert Hill az USA Costa Rica-ba  delegált nagykövete. Későbbi pályafutásuk során mindketten a Gyümölcsbolt igazgatótanácsának  tagjai lettek. Végül megemlíthető J.C. King, aki a United Fruit fő kapcsolattartója volt a CIA-nál, és  akik már korábban is munkakapcsolatban áll a Polippal egy szintén Guatemalát érintő, de végül  elkaszált művelet, az Operation Fortune előkészítése kapcsán. Ennek keretében az UFCO hajóin  csempésztek volna fegyvereket Árbenz ellenségeinek a nicaraguai diktátor, Somoza segítségével.  

Az említésre került nevek kétség kívül meghatározóak, ugyan akkor le kell szögezni, hogy csupán kiragadott láncszemei a United Fruit Államokon belül és kívül egyaránt szétterjedt  kapcsolathálózatának.

Zárásként érdemes azt is leszögezni, hogy az elnök maga sem idegenkedett a puccstól, mint  lehetséges bevethető eszköztől. Hivatalba lépését követően ugyanis nem sokkal már elrendelte azt  a CIA által kivitelezendő iráni akciót, melynek célja Mohammed Mossadegh eltávolítása volt, és  aminek sikere ösztönző erővel bírt Guatemala vonatkozásában is. Mindezek tudatában nem  meglepő, hogy amint megfogalmazódott egy, a guatemalai kormány megdöntését célzó CIA akció,  az az adminisztráció több szereplőjénél is már ismerős narratívákat hívott életre…

A puccs utóhatásai

1954. június 18-án 20:20 perckor Castillo Armas átlépte a guatemalai-hondurasi határt, ezzel  hivatalosan is kezdetét vette a puccs katonai offenzívája. Bár Armas Felszabadító Hadseregének  létszáma kezdetben megközelítőleg 500 főt tett ki, a dezinformációs kampány próbálta azt a  látszatot kelteni, hogy annak létszáma egy folyamatosan növekvő, akár több ezer fős kontingens is  lehet. A harcok június 27-ig tartottak, amikor is Árbenz kapitulált. Ennek oka bizonyos szinten a mai  napig kérdéses, alapvetően azonban belpolitikai természetű kellett hogy legyen, ugyanis Armas erői  már az első 3 napot követően vesztésre álltak úgy, hogy a guatemalai katonasággal még jószerével  nem is találkoztak. Castillo Armas azonban nem élvezhette sokáig győzelme gyümölcsét, 1957-ben  ugyanis merénylet áldozata lett.  

Némi közjátékot követően Ydigoras Fuentes került a hatalomba 1958-ban, aki ellen aztán  1960-ban sikertelen puccsot hajtott végre tisztek egy csoportja. A megmozdulás egyik fő kiváltó  oka Ydigoras azon döntése volt, hogy engedte az USA számára, hogy Guatemala területén  kiképzőtábor létesüljön azon kubai száműzöttek számára, akiket Castro megdöntése céljából  terveznek kiképezni. Ezzel az Ydigorast célzó sikertelen elmozdítási kísérlettel veszi tulajdonképpen  kezdetét Guatemala 36 éves polgárháborúja (1960-1996). A tisztek egy része a sikertelen puccsra  válaszul létrejövő első gerillacsoport tagjai lesznek. Ezen esemény kulcsfontosságú a polgárháború  alapvető konfliktusa szempontjából, ami az idő előrehaladtával egyre inkább elharapó erőszakban  áll a jobboldali kormányok és az egyre népesebb gerilla csoportok (FAR, ORPA, EGP, URNG) között.  A polgárháború egyik legsötétebb periódusa az 1981-83 közötti időszak, amikor is meghirdetésre  került a felperzselt föld taktika Efrain Rios Montt részéről, kiváltva ezzel a konfliktus talán  legvéresebb 3 évét. A polgárháború ideje alatt a guatemalai rendőrség száma 3000-ről 14.000-re  nőtt, többek között köszönhetően az amerikai pénzügyi juttatásoknak. 1960-ra Guatemala  rendelkezett a második legnagyobb rendőrségi támogató programmal a Nyugati Féltekén, csupán  Brazília múlta felül azt, annak népessége ugyan akkor hússzor akkora is volt, mint a Guatemaláé…  

A polgárháború meghatározó eleme volt a harcoló felek közötti társadalmi törésvonal is. A  gerillák alapvetően a vidéken lokalizálódtak, a tagjaik egy része is a környék lakosságából került ki.  Ezen tényezőkből kifolyólag nem volt könnyű a civil lakosság és a felkelők megkülönböztetése, a  források szerint pedig erre a jobboldali kormányerők nem is igazán törekedtek. Ennek egyik oka a  korábban már említett, a guatemalai társadalmat átható rasszizmus volt, így az erőszak a politikai  mellett etnikai színezetet is kapott. 1994-ben a guatemalai kormány valamint az 1982-ben a  gerillacsapatok összefogására létrejött Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)  közös megállapodása értelmében a békefolyamatok részeként felállításra került a Commission for Historical Clarification, melynek célja a polgárháború során erőszakos, illetve emberi jogok ellen  elkövetett cselekmények tisztázása volt. A Bizottság (Commission) 1999-es jelentése alapján a  polgárháború regisztrált áldozatainak száma elérte a 42 ezer főt, akiknek több mint 80%-a került ki  a maya lakosságból és ‘csupán’ 17%-a ladinók közül. Más forrásokból származó tanulmányok  adataival összevetve a riport arra a következtetésre jut, hogy az áldozatok teljes száma elérhette a  200 ezer főt. Az 1981-83 közötti eseményeket pedig annak körülményeire és lefolyására való  tekintettel a jelentés népirtásnak minősítette.  

A polgárháború okozta társadalmi változásokra a regény is kitér, jobbára a közhangulatot és  közbiztonságot érintő direkt és indirekt utalások formájában. A történet végén azonban az egyik  szereplőt oly módon éri utol a végzete Haitin – egy a nyakára küldött halálosztag képében, akik  dolguk végeztével még a házát is felégetik – mely a polgárháború eseményeinek függvényében akár  az 1981-83-as eseményekre való utalásként is értelmezhető. Halálosztagok ugyanis valóban  létrejöttek Guatemalában a polgárháború idején, a felégetett ház pedig meglehet a felégetett föld  taktikájára való utalás. Végül Vargas a következőképpen summázza a történteket regénye utolsó  bekezdésében: “Mindent összevetve, az észak-amerikaiak guatemalai beavatkozása évtizedekig  hátráltatta a földrész demokratizálását, emberéletek ezreit követelte, valamint hozzájárul a  fegyveres forradalom és a szocializmus mítoszának latin-amerikai népszerűsödéséhez. Legalább  három nemzedék fiataljai öltek és ölették meg magukat egy lehetetlen álomért, amely még annál is  radikálisabb és tragikusabb volt, mint amit Jacobo Árbenz elképzelt.” (404-405.o)

Nem alakult jól a United Fruit helyzete sem a puccsot követően. Az 1960-70-es években  több esemény is a Polip pozícióvesztéséhez vezetett. 1958-ban megszületett az első trösztellenes  eljárás a Gyümölcsboltossal szemben. Ezek ugyan már korábban is többször belengetésre kerültek  az USA által politikai befolyásolás céljával, most azonban az eddigiektől eltérően valóban le is  zajlott a folyamat. Ennek oka az egyre hangosabb nemzetközi kritika volt, amely hatására az USA  megpróbálta magát minél jobban eltávolítani a Poliptól. Erre remek alkalmat kínált az eljárás,  annak sikeres lefolyása ugyanis azt a látszatot kelthette, hogy az USA kormányának nem fűződik  különleges érdeke a Gyümölcsbolthoz, hiszen akkor valahogy keresztbe tett volna az eljárásnak  védence érdekében.  

A kubai fejlemények szintén negatívan érintették a Polipot. A Castro testvérek karnyújtásnyi  közelségből ismerték az UFCO-t, apjuknak ugyanis a Gyümölcsbolttól bérelt földön  cukortermesztéssel foglalkozott. A guatemalai puccs során továbbá az országban tartózkodott Che  Guevara is, aki így első kézből tapasztalhatta meg az eseményeket. Mint Castro, mint Guevara  számára a puccs tanulságos és intő jel volt, külön-külön majd együtt is levonták annak kül- és  belpolitikai tapasztalatait egyaránt, amiket aztán beültettek formálódó stratégiájukba. A CIA iráni,  valamint guatemalai beavatkozásának sikerei egyértelműen hozzájárultak ahhoz, hogy Kuba  esetében is valami hasonló módon próbáljon eljárni, ennek eredménye lett a közismert Disznó-öböl fiaskó. Ebben a Polip szintén közvetetten érintett szereplő volt, ugyanis az általa birtokolt híres  White Fleet armada (Ezen szállították a banánt az Államok kikötőibe) 2 hajóját az összesen 7  hajóból álló művelet rendelkezésére bocsátotta, egyértelművé téve ezzel az Polip érintettségét az  ügyben. 1959-ben a forradalom győzelmét követően az UFCO elszenvedte az első, tulajdonát  maradandóan érintő kisajátításokat Kubában (mivel a guatemalai földreform által elveszett területeit később visszakapta a soron következő vezetéstől). Bár befektetései az országban nem voltak meghatározóak, a “ragadós példa” lehetőségétől annál nagyobb mértékben tartott a  Gyümölcsboltos.  

A United Fruitnak a fentieken túl más irányból is kihívásokkal kellett szembesülnie. Az 1960- as években egyre nagyobb teret hódított az USA-ban a konzervfogyasztás, ami így a friss gyümölcs  keresletének visszaeséséhez, ezáltal a banánfogyasztás csökkenéséhez is vezetett. Különösen súlyos  volt ez annak fényében, hogy a banánkereskedelem egész logikája és infrastruktúrája teljes  mértékben a friss áru köré épült, így a megváltozó piaci szokások alapjaiban állították kihívás elé a  szektor.  

Ezek a fejlemények együttesen a United Fruit gyengüléséhez vezettek. Az 1970-es évekre  területei nagy részétől már megfosztották, azok helyi ültetvényesekhez vagy az adott kormányokhoz kerültek, míg megmaradt ültetvényei közül a hondurasin végigsöpört az 1974-es Fifi hurrikán. A Gyümölcsbolt 1970-ben egyesült az AMK Corporation-el, létrehozva a United Brands-et. Ebben az óriási konglomerátumban azonban már korántsem helyeződött akkora hangsúly a  banánra a többi termék, többek között a feldolgozott élelmiszerek és csomagolt húsok mellett. A  United Fruit mélyrepülésének komolyságát mutatja, hogy az UFCO korábbi elnöke, a jelenlegi  United Brands első embere Eli Black a körülményekre való tekintettel 1975-ben egyszerre ugrott ki  mint a banán üzletből, mint 44. emeleti irodája ablakából. A United Brands 1984-ben Chiquita  Brands-é vált, nevében is utalva a gyümölcskosárral a fején éneklő 1944-ben született popkulturális  ikonra. Az új brand azonban elődjéhez hasonlóan szintén kétes ügyletekbe keveredett. 2007-ben  eljárás indult a vállalt ellen, mely keretében beismerte, hogy védelmi díjként 1.7 millió dollárt  fizetett 1997 és 2004 között egy olyan kolumbiai fegyveres csoportnak, akit az USA terrorista  szervezetként tartott számon. 2019-óta a Chiquita székhelye Amerikából Európába, Svájcba  költözött. A brand továbbra is világpiaci tényező, annak ellenére, hogy főleg Észak-Amerikában  erős. Teljes piaci részesedése valahol 10-15% körül áll, ami vállalatokra lebontva továbbra is az  egyik legmagasabb.

Egymásba fűződő szimbolizmus

Ahogy az már korábban kifejtésre került, bármely történelmi esemény vonatkozásában egy adott évszám kiemelése és középpontba helyezése mindig szimbolikus aktus. Mi teszi hát olyan  különlegessé ezt az évszámot?  

Először rávilágít arra, hogy koránt sem az államok és azok intézményei képezhetik a kül- és  belpolitikát alakítani képes szereplők körét. A United Fruit példáján keresztül látható, hogy ide  tartozhatnak a multinacionális cégek is.

Az a fokú infrastrukturális és személyi összefonódás melyet  a Polip létrehozott felveti továbbá a neokolonializmus kérdéskörére is. Ezen elmélet alapvető  állítása szerint, bár a gyarmatbirodalmak de jure (jog szerint) már feloszlottak, addig de facto  (ténylegesen) az egyenlőtlen gazdasági és politikai kapcsolatokból származó kiszolgáltatottság és  kényszerpályák okán az érintett területek továbbra is egyfajta gyarmatok maradnak, csupán a  függőségi rendszer formája változik meg.  

Másodszor rávilágít a kül- és belpolitika egyik örökös dilemmájára, nevezetesen az érdekek  és értékek kapcsolatára, főként az abból adódó konfliktusra, ha közöttük döntési helyzetre  kényszerülünk.  

Harmadszor olyan konkrét világtörténeti eseményekre volt hatással, mint a kubai  14 rakétaválság, vagy az Egyesült Államok amerikai országokkal való kapcsolata, melyek mind a mai  napig a nemzetközi politika meghatározó alakító tényezői.

Negyedszer rávilágít a propaganda és tágabb értelemben a kommunikáció túlbecsülhetetlen  szerepére, legyen szó akár a konfliktushelyzetekben alkalmazott dezinformációs stratégiákról, akár  az óriásvállalatok saját terméküket érintő brandépítő marketingkampányairól.

Ötödször a banán és a banánültetvények kitörölhetetlen nyomot hagytak a kultúránkban.  Már csupán Miss Chiquita 1944-es megjelenése óta megszámlálhatatlan módon átszőtte  mindennapjainkat a tegnap este a TV-ben levetített klasszikus filmemtől kezdve, a reggeli müzlis  dobozon át, a délutáni spanyolórán vett dal szövegén keresztül, a fiókban heverő évek óta  terebélyesedő banános matrica albumig, hogy a huncut banános megjegyzésekről meg már ne is  beszéljünk.  

Végezetül, noha szimbolikus erejének egy részét az imént felsorolt elemek szolgáltatják,  annak azonban van egy másik forrása is. Mégpedig az, hogy arcpirítóan aktuális. Noha az  események több mint fél évszázada történtek, annak cselekménye minden további nélkül  beültethető a jelenbe, történhetett volna tegnap is, történhetne holnap is, és könnyen meglehet,  valahol, éppen ebben a pillanatban meg is történik.  

Felhasznált irodalom:

Mario Vargas Llosa. Vad Idők. Helikon Kiadó. 2021.

An INFOCOMM Commodity Profile. Banana. UNCTAD. 2016.

Bernays, L. Edward. Biography of an Idea – The Founding Principles of Public Relations. Open Road Media. 2015.

Bucheli, Marcelo. Multinational corporations, totalitarian regimes and economic nationalism: United Fruit Company in Central  America, 1899–1975. Business History. Routledge. 2008.

Chapman, Peter. Bananas – How the United Fruit Company Shaped the World. Canongate. Edinburgh, New York, Melbourne. 2007.

Cullather, Nick. Secret History – The CIA’s Classified Account of Its Operations in Guatemala, 1952-1954. Stanford University Press.  Stanford, California. 2006.

Dosal, J. Paul. Doing Business with the Dictators -A Political History of United Fruit in Guatemala 1899-1944. Scholarly Resources,  Inc. Wilmington, Delaware. 1993.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. BANANA MARKET REVIEW – Preliminary results 2020. Rome. 2021.

Gaskins, K.Curry. Chiquita Goes bananas: Counter-Terrorism Legislation Threatens U.S. Multinationals. North Carolina Journal of  International Law. vol.34. 2008.  

Grandin, Greg, Levenson, T. Deborah, Oglesby, Elizabeth. The Guatemala Reader – Hystory, Culture, Politics. Duke University  Press. Durham and London. 2011.

Guatemala Memory of Silence – Report of the Commission for Historical Clarification Conclusions and Recommendations

Magyarics Tamás. Az Egyesült Államok Külpolitikájának Története – Mítoszok és Valóság: Érdekek és Értékek. Antall József  Tudásközpont. Budapest. 2014

Schleisinger, Stephen – Kinzer, Stephen. Bitter Fruit – The Untold Story of the American Coup in Guatemala. Doubleday. New York.  1982.

Peterecz Zoltán. A Kivételes Amerika – Az amerikai kivételesség történelmi bemutatása. Gondolat Kiadó. Budapest. 2016. 15

Report on Guatemala. John Clements Associates. 1952.

State of Sustainability Initiatives, International Institute for Sustainable Development SUSTAINABLE. Global Market Report:  Bananas. 2020.

Van Den Berk, Jorrit. Becoming a Good Neighbor Among Dictators – The U.S. Foreign Service in Guatemala, El Salvador, and  Honduras. palgrave macmillan. The Netherlands, 2018.