Archívum

Edukáció vagy Indoktrináció? – Ron DeSantis oktatáspolitikája

Fotó: Facebook.com/GovRonDeSantis

Szokás mondani, hogy a társadalom egyetlen reménye a gyermekekben található. Egyáltalán nem meglepő, hogy a legtöbb politikus különösen nagy figyelmet szán a gyermekekre és hogy a gyerekek ilyen térben minden más demógráfiai kategóriához képest felülreprezentáltak. Továbbiakban mindenki egyetért azzal, hogy a gyermekeket óvni kell, és hogy a pedofília aljassága az egyetlen, olyan morális igazság, amiben mind meg tudunk egyezni.  Jó is lenne, hogy ha az oktatás szabad lenne és független, minden politikai behatástól és egyéb negatív tényezőktől. Azonban ez lehetetlen, mert valakinek oktatni kell és ezért az oktató Szókratész óta mindig elvállalja azt a súlyos kockázatot, hogy a „a gyermekek megrontója lesz”.

Mit oktasson a tanár? Az ami igaz, mondaná ezt mindenki, de hogy mi igaz az vitatható, és ezért, ha valaki igazságra oktatja a gyerekeket (vagy mást), az mindig az igazság tolmácsává válik. Egy polarizált társadalomban egyre inkább elcsúszik a határ, és mindenki a saját valóságában találja magát.  

Ron DeSantis is ezt vélte felfedezni Floridában, hogy a tanárok az ő valóságával szemben lévő antagonisztikus valóságot oktatnak. Így írja le DeSantis nézőpontját:

Visszavágtunk az oktatás kérdésében, amelyet a progresszívek egy generáció óta uralnak. Mivel a koronavírus-járvány sok mögöttes rothadást tárt fel az iskolarendszerekben országszerte, a szülők aktívabbá váltak a gyerekeik iskoláiban zajló eseményekben. Ez egy országos mozgalommá fejlődött, amely a szülők azon jogának igazolására irányult, hogy alapvető szerepet játsszanak gyermekeik nevelésében. Az iskolák azért léteznek, hogy a közösséget szolgálják és segítsék a gyermekek oktatását, nem pedig azért, hogy felülírják a szülők jogait, és olyan értékeket kényszerítsenek rá, amelyeket a bürokrácia jónak lát. Floridában a mantránk az edukáció volt, nem az indoktrináció.” (Desantis 2023: 6)

Méltányosság a női sportokban törvény (2021)

A transzkérdés egyik legnehezebb aspektusa a sportokban való szerepvállalás. Ahogyan azt biztosra veszem sok ember maga is tudja, de van a nemek között biológia differenciák, amiket még nem voltunk képesek áthidalni (Thibault et al. 2010). Azonban szívtelennek tűnhetünk, hogy ha valóban elfogadjuk a transzneműség létjogosultságát és azt mondjuk, hogy ebből a férfiből nő lehet vagy még inkább, hogy akarata szerint nőnek kell lennie, de női sportoló az már túlzás volna. Ha megtagadjuk a transz nőktől a női lét minden velejárójához szükséges privilégiumokat, mint a részvétel a női sportokban, akkor csak ugyan szegregáljuk őket nemi identitásuk alapján. Ez a diszkrimináció majd nemhogy megbocsáthatatlan vétek, hiszen, akkor csakugyan azt éreztetjük, hogy amikor azt mondtuk, hogy a férfiből is nő lehet, akkor minden bizonyára hazudtunk. A másik oldalról nézve meg nehéz azt mondani, hogy csakugyan jogos az, hogy valaki, aki biológiai előnyökkel született és mi önkényesen azt mondtuk rá, hogy férfi és a kevésbé privilegizáltra, hogy nő, hogy ne óvjuk az utóbbit az előbbitől még olyan körülmények között sem, amikor tudjuk, hogy a végkifejlett a női nem marginalizációja lehet a sportok világában.  Természetességgel el kell utasítanunk azt, hogy azok, akik férfiak voltak hirtelen megjelenjenek és elfoglalják a nők által nehezen kiharcolt tereket. Pontosan, ezért jogosnak vélem, hogy született egy „méltányosság a női sportokban törvény” vagyis SB 1028 2021. június 1.-jén. Ami kezdetben problematikus, hogy pont pride hónap 1. napján iktatták ezt be, ami a transzidentitást is kívánja reprezentálni. Alapvetően a törvény annyit tesz, amennyit igért, hogy a női sportokból kivonja azokat az embereket, akik valaha is férfi anatómiával bírtak.

2021. június 29-én egy anonim D.N. monogrammal bíró 13 éves transzkislány jogi utón keresett menedéket az új törvény elől. Ahogyan a panasz is jelzi a kislány kívánsága, hogy megőrizze önazonosságát és emellett képes legyen az iskolában a hobbiját űzni, ami a sport. Teljesen érthető a követelése, de hallatlan fülekre talált, mert sokáig az Adams v. School Board of St. Johns County bírálatra vártak, ahol a transzmosdókról volt szó, de 2022 végére Adams ellen döntöttek így valószínűsíthető, hogy a kislány pere is megbukik (Clark 2023; N v. DeSantis)

Safe-Space Törvény

Az amerikai egyetemeken és főiskolákon már a ’90-es évek óta folyamatosan egyre inkább bevett gyakorlattá vált, hogy a diákok maguknak létrehozzanak olyan szférákat, ahol nincs elfogultság, szexizmus, rasszizmus és egyéb pszichológiai veszély. Ezeket a tereket „safe-space” néven nevezzük. Ennek a potenciális veszélyeire 2015-ben is már felhívták a veszélyt (Lukianoff, Haidt 2015). Ez a koncepció teljesen idegen az amerikai szólásszabadsághoz mérve, ahol az ötletek piacterén dőlik el egy idea értéke és nem számít, hogy sértő-e az, ha az igazságra fokuszál. Nem beszélnénk erről a jelenségről, hogy ha nem venne részt DeSantis mestertervében, hogy visszanyerje a jobboldal ezeket az intellektuális központokat. 2021. június 22.-én aláírta írta Ron DeSantis a HB 233 nevű törvényjavaslatt. Alapjába véve a javaslat csak meghatározza, hogy nem lehet, egy ideologikus nézőpontot ütköztetéstelenül prezentálni. Az intézmény nem vállalhatja magára, hogy a tanulókat minden nézőponttól megvédje. A vitatható rész az, hogy évente kérdőíven szeretnék ezt mérni, hogy milyen nézőpontok vannak jelen és az intellektuális szabadágjogok milyen mértékben valósulnak meg. Ahhoz, hogy megegyszerűsítsék a törvény megszegőinek a lebuktatását a tanórák felvétele legalizálva lett, de az anyag nem publikálható.

2021. július 2.-án Link és társai pert indítottak az ügyben, hogy ez a szólás szabadság jogát sérti, tehát alkotmányellenes és azt gondolják, hogy a kérdőívek célja azaz, hogy a baloldaldali bástyaként funkcionáló intézményeket beazonosítsák és elvonják a támogatást. 2023. április 17.-én a Link et al v. Corcoran et al ügyet Mark E. Walker bíró zárta le és elutasította a felperesek kérelmét (Link et al v. Corcoran et al).

A könyv tilalmi törvény (2022)

2022. március 25.-én egy Floridai igazgató lemondott, miután azzal vádolták az iskolát, hogy pornógráf képeket mutatnak 6.-osoknak. A szóban forgó pornógráf kép Michelangelo híres Dávid szobra, ahol Dávid ruha nélkül van ábrázolva (Radford 2022). Jogos kérdés lehet, hogy ez, hogy történhetett? Nyilvánvaló a legtöbb ember számára, hogy ez nem az a fajta tartalom, ami a gyerekekben kárt tesz. Szinte ironikus, hogy pont egy bibliát érintő dologgal történt. Nevezetesen ugyanazon a napon DeSantis aláírta a HB 1467-es törvényt, ami jelentős korlátokat szab arra, hogy milyen tartalmakat lehet az iskolákban tárolni, annyira, hogy könyvtárak ürültek ki (Scheimer et al. 2023). Maga a törvény nem olyan érdekes, mert csak arra tér ki, hogy minden iskola felelős azért, amilyen könyvekkel bír és adni kell opciót, hogy a szülő ellentmondhasson az iskolának. Értelemszerűen a pornógráf tartalmak ellen szól. Ami érdekesebb, hogy mi a pornógráf? A törvény a § 847.012 rendeletre épít, ami azt taglalja, hogy mi nevezhető káros tartalmúnak. Ezen rendelet alapján kiskorúak számára (18 alattiak) tilos ilyen tartalmúakat eladni vagy adni. Az ilyen cselekmény bűntettnek (felony) minősül és akár 15 év szabadságvesztésre kötelezhető. Mielőtt a lényegre térnék megjegyezném a törvény komolyságát, hogy ha eltéveszti a kiskorú korát például 18-nak néz egy 17 évest vagy a kiskorú azt hazudja és bebizonyítható, hogy a tettes tényleg azt hitte, hogy nagykorú, az nem minősöl védelemnek. Továbbra is fentáll a kérdés, hogy mi káros tartalmú?

„Bármilyen kép, fénykép, rajz, szobor, mozifilm, videokazetta vagy egy személy vagy az emberi test egy részének hasonló vizuális ábrázolása vagy képe, amely meztelenséget vagy szexuális magatartást, szexuális izgalmat, szexuális zaklatást, zoophilia vagy szadomazó bántalmazást ábrázol, és amely ártalmas a kiskorúakra; Bármely könyv, brosúra, folyóirat, nyomtatott anyag, bármilyen sokszorosítás is, vagy hangfelvétel, amely a s. 847.001, a szexuális izgalom vagy a kiskorúakra káros szexuális magatartás kifejezett és részletes verbális leírása vagy narratív leírása.”

Önmagán ismételten ez mind elfogadható, de ami nagyon érdekes, hogy mit tartalmaz a § 847.001. Ugyanis itt definíciók találhatóak, amik integrálisak az eddigi szövegekhez és az én véleményem szerint meglepően partizán módra van ez kiépítve. A törvény ugyanis kitér arra, hogy mi a deviáns szexuális kapcsolat:

„(5) Deviáns szexuálisegyüttlét: nem házastársak közötti szexuális magatartás, amely a pénisz és a végbélnyílás, a száj és a pénisz, vagy a száj és a szeméremtest közötti érintkezésből áll.”

Tehát a törvény a „normális” kapcsolatnak állítja be a keresztény házasságon belüli szexuális aktust, de elveti az orális és anális szexuális aktusokat lényegében megsemmisítve minden opciót ebben a kontextusban a homoszexuális együttlétre. Ami fontos mivel ennek az opcióját sem prezentálják az individuum 18 éves koráig, ami már késő mivel az átlagév, amikor elveszti valaki a szüzességet Amerikában az 17 (Kim, Campano 2022).  Ha tovább haladunk a gondolattal megtalálhatjuk a „kiskorúra ártalmas kategóriát”:

„(7) Kiskorúakra ártalmas”: bármilyen reprodukció, utánzás, jellemzés, leírás, kiállítás, bemutatás vagy ábrázolás, bármilyen jellegű vagy formájú, amely meztelenséget, szexuális magatartást vagy szexuális izgatottságot ábrázol, amikor:

a)    Túlnyomórészt nyomasztó, szégyenletes vagy beteges érdeklődésre apellál;

b)    Nyilvánvalóan sérti a felnőtt közösség egészében uralkodó normákat a kiskorúak számára megfelelő anyag vagy magatartás tekintetében;

c)     Összességében véve nem jelent komoly irodalmi, művészeti, politikai vagy tudományos értéket a kiskorúak számára.”

A probléma lényegében az, hogy ezek nagyon tág definíciók és legfőképp a heteroszexuálisok számára kedveznek és idejét múlt normákra építgetnek és olyan mintha a szodómia törvényekből emelték volna ki. Továbbiakban nagyon sok klasszikus könyv tiltható így ki. Ráadásul a szülő beemelése eredményezhet olyan abszurditásukat, mint a Dávid-szobor incidens. Nyilván jogos óvni a gyerekeket, de kétlem, hogy az iskola olvasmánylistája az, ami leginkább fenyegeti őket.  

A meleg-ellenes oktatási törvény (2022)

2022. március 28-án Ron DeSantis aláírta a HB 1557 nevű törvényjavaslatot vagy más néven a „szülői jogok az oktatásban” nevű törvényt, amit a kritikusok „Don’t Say Gay” vagy „Ne említsd a meleget” -nek neveztek (Diaz 2022). Ennek az oka, hogy ez az oktatást szabályozó törvény jelentősen korlátozza az LMBTQIA+ identitás oktatását. Továbbiakban még Casey Scott, pánszexuális rajztanár elbocsátásának vitatott eset is ehhez a törvényhez kapcsolódik.  Scott állítása szerint a gyerekek megkérdezték tőle, hogy mi az identitása és miután elmondta és nemi-identitást tartalmazó zászlókat rajzoltak pár nappal később szülői panaszok okán a próbaidőjét megszakították (Lavietes 2022). Ez leginkább csak az attitűdöt mutatja a politikai kérdés két oldaláról, amíg a demokraták és progresszívek imperatívnak tartják, hogy a nemi identitás és a szexuális orientációt felfedjék diákjaik elött annak erényében, hogy ezek a fátumok a valóság centrális pillérjeit jelentik ezen személyeknek és jelenthetik, akár a diákjaiknak is. A másik oldalon a republikánusok ezt indoktrinációnak vélik és a gyermekek szexualizálásának. A törvénynek két vitatott paragrafusa van, de a fő ez:

„(3) Az iskolai alkalmazottak vagy harmadik felek által a szexuális irányultsággal vagy a nemi identitással kapcsolatos tantermi oktatás nem történhet az óvodában a 3. osztályig, vagy olyan módon, amely az állami normáknak megfelelően nem megfelelő a tanulók életkorának vagy fejlődésének.”

Az, ami a diszkurzus negatív oldalát konstatálja a törvény mögött lévő tág szóhasználat és szóértelmezési lehetőség. Ugyanis a „a szexuális irányultsággal vagy a nemi identitással kapcsolatos tantermi oktatás” -t lehet értelmezni a már pornógráfan grafikus szexuális oktatást, amit nyilvánvalóan senki nem szeretne óvodában , de magát azt is, hogy elmondák a gyerekek nyelvén az alapvető szexuális identitásokat, mint a homoszexualitás létezése. Maga a nyelvezet nem diszkriminál, de a társadalomban jelenlevő heteronormativitás vagy is az a tényállás, hogy mindenkit heteroszexuálisnak tekintünk, vagy legalábbis ezt vesszük a normának azon nyomban felbontja az egyenlőségnek a látszatát, hiszen ha egy tanár asztálán egy ott van ő és az élettársa, ha egy nőt és férfit mutat a kép, akkor nincs szükség további magyarázatra , de ha mondjuk két férfit, akkor lehet, hogy egy vagy akár több gyerek számára ez új koncepciót jelent és ha azt sem mondhatja a tanár, hogy „nekem férjem van” az egyes értelmezések szerint az alkotmány több pontját is sérti, de nevezetesen az első kiegészítést, ami a szólásszabadságot biztosít mind állampolgár számára és emellett kérdőre vonja a Obergefell v. Hodges alkotmányi precedenst, ami engedélyezte, hogy a 14.modosítás értelmében az azonos nemű párok is élvezhessék ugyanazon jogokat, mint a többiek. Pontosan ezért az Equality Florida (Egyenlőség Floridáért) nevű szervezet jogi panaszt is tett, ahol pontosan ezeket az alkotmányi sérelmeket nevezték meg. Azonban a föderális bíró, Allen Winsor az ügyben 2022. szeptember 29.-én egy 25 oldalas dokumentáció szerint az ügyet több ponton engedte. A véleménye szerint a felpereseknek nem volt megfelelő jogi állása és, ami az alkotmányi sérelmet érinti, azok csak általános szorongások voltak egy törvényen, ami nem tartalmaz ilyenféle tilalmakat, ha van is bármiféle igazuk a törvény kapcsán azt nem prezentálták olyan formában, hogy az bizonyosságot tanúsítson egy alkotmányi sérelemről, mint például, hogy a HB 1557 sértse az első kiegészítést muszáj legyen azt a felperesnek kimutatnia, hogy a törvény egy ésszerű szónokot ön-cenzúrára késztetne. Winsor válasza:

„A felperesek nem állítottak nem spekulatív tényeket, amelyek azt mutatnák, hogy egy ésszerű szónok öncenzúrázna. Ettől függetlenül a Felperesek nem utalnak konkrét jövőbeli cselekményekre, amelyeket a törvény vitathatatlanul tilt. Ismét általánosságokat állítanak, és olyan tettekre mutatnak rá, amelyek nyilvánvalóan nem terjedtek ki – például a tanárok asztalukon az azonos nemű házastársak fényképei.” (Equality Florida, et al. v. Florida State Board Of Education, et al.)

Függetlenül ettől az ítélettől feltehető, hogy még a jogszabálynak sok támadást kell majd még átvészelnie, hiszen a Floridai ACLU (American Civil Liberties Union) ideiglenes ügyvezető igazgatója, Amy Turkel hevesen kritizálta a törvényt és Ron DeSantist (ACLU 2022). Továbbiakban még nem volt alkalmam kitérni a törvénynek két fontos aspektusára, amit kritikusai gyakran hangoztatnak, ám tudtam szerint  még jogi ügy alapját nem szolgálta. Először is az idézett mondat másik fele is több értelmezésre utal: „vagy olyan módon, amely az állami normáknak megfelelően nem megfelelő a tanulók életkorának vagy fejlődésének.”. Ha ugyanis azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy a jogalkotó okkal tiltja meg a szexuális diszkurzust 3. osztály alatt, hiszen még, azok egészen piciny gyermekek és ennek rendjén jóhiszeműleg talán mi is lehetünk azon a véleményen, hogy az ilyen ártatlanok márpedig óvni kell és több kár születhet, abból, ha szabad teret hagyunk, mint ha homofóbia leple alatt mártírként még is a gyermekeket óvjuk. No, de hát, ha még ez igaz is volna, az utóbbi idézet értelmezése, akár 18 éves korig is kitarthat, s ha ez még az én részemről rosszhiszemű túlzás is, annyi tiszta, hogy mi megfelelő a gyermek (ami 18 év alattit jelent az amerikai jogi kontextusban) egészen vitatható. Ez a vitathatóság rávezet a második fontos technikai aspektusának a törvénynek, ami szerint, ha a szülő úgy látja, hogy az iskola megszegi a törvényt, akkor pert indíthat az iskola ellen és ha megnyeri, az esetben a jogi terheit az állam állja. Ez a felszínen logikusnak hangzik, de az amerikai jogi környezetben ez radikális eshetőséget biztosít. Az amerikai szabály (American Rule) szerint a jogesetek során mindkét fél felvállalja a saját jogterheit és akármi is az eredmény mindkét fél fizeti a maga jogászát, ez szemben van az angol szabállyal (English Rule), ahol a vesztes fizeti a győztes jogi költségeit. Mindkét szabály szimmetrikus teherbírást feltételez ám HB 1557 alatt ez aszimmetrikus, mert az iskola minden esetben maga fizeti a jogköltségeit ám a szülő nem, tehát a szülők bátorítva vannak, arra, hogy pert kedvezményezzenek az iskola ellen. Tehát az iskola abban a kényszerhelyzetben van, hogy leginkább azokat a szülőket szolgálja ki, akik leginkább érintettek a gyermek szexuális nemi nevelésében. A törvénynek tehát pontosan, ezért polarizáló hatása van, mert a két radikális réteg nyer vele. A progresszívak is érvelhetnék, hogy a megfelelő oktatásba beletartozik a queer-elmélet és egyéb progresszív gondolatok, a konzervatívak meg érvelhetik, hogy semmit sem szabadna 18 évig tudniuk a gyerekeknek. Ez természetesen szélsőséges vélemények és egyik sem reprezentálja a saját politikai csoportját, de pont, hogy az aktivisták számára íródott a törvény, hiszen leginkább ők nyernek vele. Még annyit felidéznék, hogy ez csak a de jure helyzet, mert de facto ez a törvény jóbban kedvez azoknak, akik az egész gender-nonszenszt kizárnák az iskolákból. Maga DeSantis is így vélekedik a kérdésről:

„(…) Mivel nem volt ilyen nevű törvényjavaslat, elég egyértelmű volt, hogy a média a visszhangozza a kifejezést, amit ’szülői jogok az oktatásban’ nevű törvényt ellenző politikai baloldal kezdett el, amiben nem szerepelt a ’meleg’ szó, de tartalmazott több érdemi védelmet a szülők számára, akik kifogásolták a rájuk kényszerített szexuális és gender-ideológia tanítását a gyerekeik alsó tagozatos tantermeikben.” (DeSantis 2023:152)

A progresszívizmust megállító törvény (2022)

2022. április 22.-én Ron DeSantis elhúzta a titkos fegyverét és aláírta HB 7 vagy más néven az „individuális szabadságjokat érintő törvényt” vagy megint másképp a „Stop W.O.K.E. Act”. A ’woke’ betűszó itt egyértelműen a progresszívakra utalás nagyon sajnálatosan nem adja át magyarul a törvény humorát. A törvény hivatalosan azt a nevet viseli, hogy „Állítsd meg a Gyerekeinket és Alkalmazottainkat ért Bántalmazást” törvény.  A törvény fő része, hogy kiemel 8 hitet, amit semmilyen körülményen belül nem szabad terjeszteni:

1.     Egy rassz, egy nem (biológiai), egy bőrszín vagy etnikum tagjai morálisan felsőbb rendűek

2.     Egy individuum rassza, bőrszíne, neme vagy etnikuma miatt eredendően bűnös rasszizmusban, szexizmusban vagy más elnyomó praktikákban

3.     Egy individuum morális karaktere vagy státusa, mint elnyomott vagy privilegizált szükségszerűen a rasszi, nemi, etnikai hovatartozás alapján állapítható meg

4.      Egy demográfiai csoport (rassz, bőrszín, etnikum, nem) csoport nemképesek és nem szabad, hogy tisztelettel kezeljenek egy másik demográfiai csoportot

5.     Egy egyén demógráfiai csoportja miatt felelős az azonos demógráfiai csoportba tartozó más személyek által a múltban elkövetett cselekményekért, vagy hátrányos megkülönböztetésben kell részesülnie, vagy hátrányos bánásmódban részesülnie kell.

6.     Az individuumnak demográfiai státusza miatt diszkriminálva kell, hogy legyen vagy részesülnie kell hátrányos megkülönböztetésből, a sokszínűség, egyenlőség és befogadás elérése érdekében.

7.     Egy individuumnak demógráfiai hovatartozása miatt személyes felelősséget kell éreznie, és bűntudatot, gyötrelmet vagy más pszichológiai szorongást kell éreznie olyan cselekedetek miatt, amelyekben az egyén nem játszott szerepet, és amelyet a múltban ugyanazon demográfiai csoport más tagjai követtek el.

8.     Az olyan erények, mint az érdem, a kiválóság, a kemény munka, a tisztesség, a semlegesség, az objektivitás és a faji színvakság rasszisták vagy szexisták, vagy egy adott demográfiai csoport tagjai alkották őket, hogy elnyomják egy másik demográfiai csoport tagjait.

Ez a 8 pont az egyenlőség nevében meglepően ideologikus módon kitaszítja a progresszív elméleteknek egy jó nagy részét és feltételezi, hogy már rasszizmus és szexizmus nem létezik, mert ha létezne rasszi elnyomás akkor a 2. pont azonnal azt mondaná, hogy rassz alapján nem megállapítható ez. Ha nincs meritokráca és valóban van elnyomás a 8.-as pont tiltja ennek a kiemelését. Tegyük fel, hogy formális vita zajlik a szisztematikus rasszizmusról oktatási térben és a két opponens nem tud megegyezni a rasszizmusnak filozófiájáról és ilyen esetekben sokszor személyes példán szokás az érvelés, de azt sugallani, hogy az illető felmenői bűnösek a rabszolgaságban és, ezért legyen megérthetőbb már nem opció. A rasszi és nemi kártya ki lett húzva a pakliból és a földre lett dobva. Abba bele sem merek menni, hogy az olyan elméletek, mint a kritikai rassz elmélet (CRT) teljesen használhatatlanná válna ilyen jogi környezetben, mert a az első premisszája az, hogy vannak olyan rassz által motivált szuperstrukturák, amik titkon továbbá is egyenlőtlenséget keltenek. Továbbiakban a feminizmus minden új teóriája, megközelítése és terminólogiája is halva született, mivel már a patriarchális társadalom feltételezése sem helytálló a törvény szellem szerint.  Az igazi szerencse, hogy nem emelték bele az osztályt, mert akkor már a marxizmus minden formája is oktathatatlan lenne. Hogy teljesen jóhiszemű legyek kiemelem azt, hogy hasonló módon tiltana ez minden rasszista és antiszemita elméletnek a feltevését. Azonban, azért érzem teljességgel egyoldalúnak, mert a legtöbb fasiszta és náci már régen megtanulta nem kimondani a lényeget és sok esetben nem a zsidóság, hanem a globalisták a hibásak vagy maga Soros és itt nincs semmi etnikai dolog.  Ráadásul azt használja ki, hogy a baloldali retorika egy lényeges része a szociológiai terminuszt használja. Maga a szociólogiai oktatás is véleményem szerint nehézkes lenne, mert ahogyan értem más országgal sem lehet példát emelni.  A törvény több pontján még kitér erre a pontra, hogy habár ezeket a témákat lehet oktatni, de nem szabad picikét sem támogatni, továbbiakban úgy, hogy az oktatás konzisztens legyen a 8 elvnek a tagadásával. Mellesleg megjegyzem, hogy a konzervatívak tanulnak hibáikból, mert az eredeti törvényben „gender” van a biológiai nem helyett és ez csak később lett áthúzva pl., ahol írják, hogy nem alapján nem lehet diszkriminálni, ott a biológiai szex szerepel. Nem vagyok jogász, de így a transzfóbia engedélyezve lett, ha nem is törvényesítve, ahogyan mások mondják.

Nem meglepő, hogy ebből két jogi eset is indult. 2022. augusztus 22.-én megkezdődött Pernell v. Florida Board of Governors of the State University System per, amibe Pernell és társaik kifejtik, hogy szerintük ez egy rassz által motivált cenzúra, am megsérti az intellektuális szabadságnak elvét. A törvény szövege homályos. Ezekből kiindulva két ponton is sérti az alkotmány, annak az első és a 14.-ik kiegészítését. Továbbiakban a panasz számomra megmutatta, hogy ez teljességgel eltér a konzervatív doktrínától, amely alapján mindig szópárbaj kell, hogy egy hitel elhagyjunk, de mindig az kell, hogy bármilyen hitet kilehessen hívni és a hitek a sajátságukon bukjanak meg és ne az állam buktassa meg őket. A másik per, nevén nevezve Novoa v. Diaz, azt jelenti ki, hogy az állam indoktrinálni kívánja a lakosságot az által, hogy megmondja mi az igaz és mi a hamis. A cikk elején kitértem erre, hogy mindig ez az oktatás első elve, hogy ki képes kimondani az igazat. A panasz szerint itt a kormány önmagát határozza meg és ezzel megsérti az első kiegészítést. Továbbiakban kiemelik, hogy a HB 233 törvény elveit is sérti ez a törvény azzal, hogy egyes ideológiai pontoktól óv és pont azt garantálja, amit HB 233 tiltani látszik.

Mark E. Walker bíró, aki semlegesítette a Link v. Corcoran ügyet itt a felperes(ek)nek kedvezett 2022 november 17.-én. George Orwell-t idézve nyilatkozik:

„Ragyogó hideg áprilisi nap volt, és az órák tizenhármat ütöttek”, és a floridai állami egyetemi rendszerért felelős hatalmak kijelentették, hogy az államnak korlátlan felhatalmazása van arra, hogy a „szabadság” nevében elhallgattassa professzorait. Annak érdekében, hogy szembenézzen bizonyos nézőpontokkal, amelyek sértik a hatalmat, Florida állam elfogadta az úgynevezett „Stop W.O.K.E. törvény 2022-ben – átszinkronizálva (az állam kettős beszéde szerint) az „Individual Freedom Act”-re. A törvény hivatalosan megtiltja a professzorok számára, hogy az egyetemi tantermekben kedvezőtlen álláspontot fejtsenek ki, miközben lehetővé teszi az ellenkező álláspontok korlátlan kifejezését. Az alperesek azzal érvelnek, hogy e törvény értelmében a professzorok „akadémiai szabadságot” élveznek mindaddig, amíg csak az állam által jóváhagyott álláspontot fejezik ki. Ez pozitívan disztópikus.” (Pernell v. FBGSUS; Novoa v. Diaz)

Konklúzió

Áttekintve DeSantis oktatási programját egészen nyíltan látható, hogy nem szimplán a gyermek védelme és az oktatási standard fenntartás a célja a megannyi reformjával. Háborút indított a pornógráfia, de nem a pedofíliával szemben hiszen azok sok zugban megbújnak nem csak az iskolában és még kevésbé a tananyagban. Nehezen megállapítható, hogy mi az igazság és hogy ezt ki döntse el ez igaz és valóban jogosnak vélem ha kormányzó kifejezi nem tetszését a Floridai oktatási trendekkel legyen az LMBTQIA+ vagy a Safe-Space-k organizációja, de ha a kormányzat beleszól az oktatás harmonikus fejlődésébe vagy másoldalról nézve annak degenerációjába, abból mindenképpen csak az tűnik ki, hogy a szabadságjogok megbuknak.  Lehet érvelni a centralizáció mellett és azt mondani, hogy „a gyermekekért mindent”, azonban ez sehogy sem lesz demokratikus és sehogy sem fogja képviselni az alkotmányos köztársaságnak az eszményeit. Mert a progresszívek nem fentről, hanem alulról jutottak be az az oktatásba és ennek egy populistának fontosnak kéne, hogy legyen.  Hiszen DeSantis krákoghat a progresszív elitekről ad nauseam, ha azok a befolyásukat nem politikai hatalomból eredeztethetik, hanem a kultúrából. A kultúrharcot meg nem lehet csak a hatalmi pozícióból vívni éppen ez a lényege sok esetben. Csábító hit lehet az, hogy az én emberem bejut és akkor majd elveszejtjük ezeket a hippiket vagy progresszíveket, de éppen ez a lényege az USA-nak, hogy nem a politikusok uralma, hanem m a nép uralma áll fent. Lehet pedofilnak nevezned minden opponensedet, mert te vagy a gyermekek védelmezője (Migdon 2022), de ezzel elcsorbítod a szót. Nem kéne a pedofil vagy a fasizmus szavaival olyan könnyen dobálózni csak, hogy ideológiai pontokat nyerjünk. Ezeknek a szavaknak megvan a jelentésük és a jelentőségük. Ha hanyagul alkalmazzuk ezeket, akkor azt veszélyeztetjük, hogy ezt elveszítjük és annyira elkopnak ezek a kifejezések, hogy általános szitokszavakká válnak. Végül majd képtelenek leszünk felismerni az igazi fasisztát és az igazi pedofilt, mert nem tudjuk nevén nevezni, azt mi szemünk előtt követi el a legundorítóbb és a közerkölcsöt legsértőbb atrocitásokat.  Ennek szellemében nem nevezem Ron DeSantist fasisztának, mert nem az, hogy ő micsoda és mit jelképez azt legcélszerűbben Walker bíró szavait használva tudom körül írni: „pozitívan disztópikus

Források:

Ron DeSantis (2023): The courage to be free: Florida’s blueprint for America’s revival. ISBN: 978-0-06-327600-0

Thibault V, Guillaume M, Berthelot G, Helou NE, Schaal K, Quinquis L, Nassif H, Tafflet M, Escolano S, Hermine O, Toussaint JF. Women and Men in Sport Performance: The Gender Gap has not Evolved since 1983. J Sports Sci Med. 2010 Jun 1;9(2):214-23. PMID: 24149688; PMCID: PMC3761733. NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761733/#:~:text=The%20gender%20gap%20ranges%20from,skating%20and%208.7%25%20in%20cycling.

Matt Clark (2023.01.31.): „Adams v. School Board of St. Johns County, Florida: The Eleventh Circuit Creates a Circuit Split on Transgender Rights Under Title IX”.The Federalist Society: https://fedsoc.org/commentary/fedsoc-blog/adams-v-school-board-of-st-johns-county-florida-the-eleventh-circuit-creates-a-circuit-split-on-transgender-rights-under-title-ix

Greg Lukianoff ,Jonathan Haidt (2015.09.): „The Coddling Of The American Mind”. The Atlantic: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/

Antoinette Radford (2022.03.15.): „Principal resigns after Florida students shown Michelangelo statue”. BBC: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65071989  

Dorey Scheimer, Meghna Chakrabarti,Tim Skoog (2023.03.03.): „First person: The book bans leaving Florida school bookshelves empty”. Wbur: https://www.wbur.org/onpoint/2023/03/03/first-person-the-book-bans-leaving-florida-school-bookshelves-empty  

Yerin Kim, Leah Campano (2022.10.24.): „This Is the Average Age Teens Are Losing Their Virginity”. Seventeen: https://www.seventeen.com/health/sex-health/a24400095/average-age-losing-virginity-teens/

Jaclyn Diaz (2022.03.28.): „Florida’s governor signs controversial law opponents dubbed ‘Don’t Say Gay’”. NPR: https://www.npr.org/2022/03/28/1089221657/dont-say-gay-florida-desantis

Matt Lavietes (2022.05.06.): „Florida teacher allegedly fired after discussing sexuality with students”. NBC News: https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/florida-teacher-allegedly-fired-discussing-sexuality-students-rcna27656

ACLU (2022.03.28.): https://www.aclufl.org/en/press-releases/aclu-florida-denounces-dont-say-gay-bill-hb1557-signed-law-governor-desantis

Brooke Migdon (2022.03.07.): „Gov. DeSantis spokesperson says ‘Don’t Say Gay’ opponents are ‘groomers’”. The Hill: https://thehill.com/changing-america/respect/equality/597215-gov-desantis-spokesperson-says-dont-say-gay-opponents-are/

(A források letöltve: 2023. 04. 26.)

Wikipédia

https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_space  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodomy_law

https://en.wikipedia.org/wiki/American_rule_(attorney%27s_fees)

https://en.wikipedia.org/wiki/English_rule_(attorney%27s_fees)#:~:text=The%20English%20rule%20provides%20that,contract%20provides%20for%20that%20assessment).

Törvények

SB 1028: https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2021/1028

HB 233: https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2021/233

HB 1467: https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/1467

§ 847.012: http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0800-0899/0847/Sections/0847.012.html

§ 847.001: http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0800-0899/0847/Sections/0847.001.html

HB 1557: https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/1557

HB 7: https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/7

Jogesetek

N v. DeSantis:

https://www.law360.com/cases/60db9fc2b9a1b59b4362b948

Link et al v. Corcoran et al: https://www.law360.com/cases/60df92fad2b6fa0196de18bc/dockets?page=1

Obergefell v. Hodges

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-556/

Equality Florida, et al. v. Florida State Board Of Education, et al.

https://clearinghouse.net/case/43257/#:~:text=This%20case%2C%20filed%20on%20March,parents%2C%20and%20teachers%20in%20Florida.

Pernell v. FBGSUS

https://clearinghouse.net/case/43980/

Novoa v. Diaz

https://clearinghouse.net/case/43883/