Archívum

Egy új hidegháború?

A hagyományos értelemben vett hidegháború a Szovjetunió 1991-es decemberi szétesésével fejeződött be. A világ egy újabb hidegháborús szembenállást tapasztal meg,amely Kína és az Amerikai Egyesült Államok stratégiai szembenállásából fakad,írja a Foreign Affairs. Jelenleg az Egyesült Államok és Kína tekinthetőek szuperhatalmaknak,ugyanúgy, mint a Szovjetunió és az Egyesült Államok a XX. században. Azideológiai ellentét is fennáll, míg Kína a kommunizmus, az USA pedig a kapitalizmus ideológiája alapján határozza meg a politikáját. A klasszikus hidegháború a világ globalizációjáért folyt, míg a jelenleg a világ deglobalizálódik és fragmentálódik. Xi Jinping és Joe Biden múlt heti találkozójuk során felelevenítették azt, hogy nem szeretnének egy új hidegháborús folyamatot elindítani és szeretnének elkerülni egy katasztrofális konfliktust. Washington és Moszkva legnagyobb biztonsági fenyegetettségként tekintettek egymásra. Az USA a növekvő kínai nukleáris arzenál miatt stratégiai riválisának tekinti Kínát. A történelmi hidegháború során Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok a világot felosztották egy kommunista és egy kapitalista világra, illetve egyharmadik világra, amelyik egyik blokkhoz sem tartozott. A mai politikai helyzet felosztását 2 perspektívából érthetjük meg. A kínai álláspont az, hogy van a Kína által befolyásolt fejlődő világ, míg az Amerika által irányított Nyugat hanyatlik. Az amerikai gondolkozás pedig az, hogy világ demokratikus és nem demokratikus államokra osztható fel, ahol a demokráciának kell győzedelmeskednie. Sajnálatos módon a két nagyhatalom, Kína és Amerika viszonya mutatnak egy tendenciát egy újabb stratégia szembenállás kialakulására, amelyek magukon viselik a történelmi hidegháború jegyeit. Van 5 pont, amelyet, ha Kína és Amerika, ha betart a globális katasztrófa elkerülhető. Ezek a pontok a következőek: a két nagyhatalom közötti gazdaságot muszáj fenn tartani, a Tajvan-nal kapcsolatos feszültségek rendezése, ,,forró drót” fenntartása, közös kooperáció a polgárok egészsége és jóléte érdekében, klímaváltozás elleni közös harc.