Archívum

Kalendárium – 01.14. – Milan Kucan, Szlovénia elnöke volt 10 éven át

1941-ben született evangélikus tanítók családjába Muravidéken. Édesanyja magyar nyelven is beszélt. 1964-ben végzett a ljubljanai egyetem jogi szakán. Egyetemi évei alatt már politikailag aktív szerepet vállalt. 1968-ban a Szlovén Ifjúsági Szervezet elnöke lett, majd a Szlovén Köztársaság szószólója. 1982 és 1986 között Belgrádban dolgozott, mint a szlovén képviselet vezető személyisége. Az 1980-as évek végén már támogatta a szlovén függetlenségi gondolatokat. A volt Jugoszláviában fellázadt a gyenge demokrácia és egyenlőtlen emberi és kisebbségi jogok miatt. Jugoszlávia volt tagköztársaságainak a függetlenedését békés úton, tárgyalások útján képzelte el. 1990-ben Szlovénia elnökévé választották. Ő vezette Szlovéniát, amikor 88,2%-os többséggel Szlovénia kikiáltotta a függetlenségét 1991-ben. A Jugoszláv Néphadsereggel sikeres béketárgyalásokat kötött, amelynek köszönhetően a háború Szlovéniában 10 nap alatt véget ért, kevés áldozattal. 2002-ig tartó elnöksége alatt Szlovénia sikeresen részt vett az európai integrációs folyamatokban, ugyanis Szlovénia az Európai Unió és a NATO tagját képezi.

Felhasznált forrás:

https://clubmadrid.org/who/members/kucan-milan/