Archívum

Luther Márton életére emlékezve

Luther Márton, a reformáció kiemelkedő alakja, egy olyan időszakban élt, amikor a vallási és társadalmi változások mélyen átalakították Európát. Legfontosabb állítása, hogy az üdvösséget csak Isten adhatja az embernek. Nézetével alapvetően átformálta a korabeli hitvilágot. 1546-ban Luther Márton ezen a napon hunyt el.

Luther élete sokoldalú volt. Kezdetben szerzetesi feladatokat látott el. A teológia és a Biblia tanulmányozása során rájött, hogy az egyén kapcsolatának az Istennel közvetlennek kell lennie és nem kellene közvetítőket bevonni. A búcsúcédulák árusítását ezen nézete alapján elítélte. Ez a felfogását fogalmazta meg teológiai írásaiban. Ezen írásai végül a reformáció alapkövét jelentették.

Luther munkássága és gondolatai megnyilvánultak számos könyvben és prédikációban, amelyek hosszú távon hatást gyakoroltak a kor társadalmának teológiai felfogásra. Nézetei szerint, azért, hogy a Szentírás minél több emberhez eljuthasson lefordította német nyelvre.

Luther Márton 1517-ben 95 pontot fogalmazott meg, amelyet a wittenbergi vár kapujára tűzött ki. Ez az esemény hagyományosan a reformáció kezdetének tekintendő, és azóta is a reformáció emléknapjaként ünneplik a protestáns egyházakban.

Luther Márton élete és munkássága kiemelkedő fontossággal bírt az egyén és az isteni kapcsolat közötti viszony hangsúlyozásában, valamint az egyházi hierarchia túlzott befolyásának kritikájában.

Felhasznált forrás: https://www.evangelikus.hu/luther-marton